خانه » فال روزانه 8 دی 1399

فال روزانه

فال روزانه 8 دی 1399

فال روزانه
4.6
(62)

فال روزانه آنلاین 8 دی 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین فروردین ماه

شما مي‌توانيد امروز مطمئن تر از هميشه باشيد و اين احساس به شما قدرت و توان لازم براي رويارويي با مسائل را مي‌دهد. تغييرات ناگهاني كه امروز احساس مي‌كنيد به خاطر اين است كه سياره حاكم شما بهرام با پلوتون در يك رديف قرار گرفته‌اند. حتي آنهايي كه شما را مي‌شناسند ممكن است از اين تغيير شما شگفت زده شوند و متعجب شوند چرا كه قبل از اينكه دست به كاري بزنيد به احساسات ديگران توجه نمي‌كنيد و مي‌خواهيد خودتان تصميم گرفته و مقتدر باشيد. به اين تمايل خود آگاه باشيد چرا كه مي‌تواند امكان رفتارهاي ناخودآگاه را در شما كاهش دهد. سعي كنيد به جاي اينكه فقط به منافع خود فكر كنيد به منافع ديگران نيز توجه كرده و سعي كنيد براي ديگران نيز مفيد باشيد.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

شما مي‌دانيد كه بعضي اوقات مثل يك گاو نر سر سخت و لجوج مي‌شويد. امروز،‌ با وجود بهرام جنگجو كه بوسيله پلوتون سلطه جو فعال شده، ممكن است بخواهيد كه براي حفظ موقعيت كنوني خود بجنگيد. با اين حال مواظب باشيد،‌ به خاطر چيزي كه به سختي در مورد آن اعتقاد داريد و اين درحاليست كه واقعيت را نمي‌دانيد و حتي اگر به روشي و واضحي آن را بشنويد رأي خود را تغيير نمي‌دهيد. به ياد داشته باشيد، تمايل داشتن براي كسب اطلاعات جديد نه فقط نشانه اي از باهوشي و زيركي است، بلكه مي‌تواند شانس شما را براي رسيدن به موفقيت افزايش دهد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین خرداد ماه

امروز ممكن است حتي خودتان را با توانايي كه در مواجهه با احساسات پيچيده و سخت داريد بتوانيد شگفت زده كنيد. حتي اگر راه آسانتري نيز وجود داشته باشد اما شما آن را انتخاب نمي‌كنيد. اما الان تمايلي به ساده انديشي نداريد؛‌ شما مي‌خواهيد به عميق ترين تجربه ها دست يابيد كه تا كنون از شما دوري مي‌كردند. خوشبختانه، در اين سفر دروني افكار هيجان بخش شما را همراهي مي‌كنند، حس كنجكاوي را در شما بيدار كرده و شما را در شناختن خودتان ياري مي‌كنند.


فال تیر

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین تیر ماه

شما احتمالا امروز با نيرويي سخت و استوار روبرو مي‌شويد مثل اين كه فردي درخواست شما را نمي‌پذيرد و آن را رد مي‌كند. ديگران ممكن است امروز شما را متهم به اين كنند كه بسيار نيازمند ديگران هستيد يا اينكه از احساساتتان براي پيش بردن كار خود استفاده مي‌كنيد. اين مي‌تواند فرصتي باشد كه براي حفظ روحيه حساس خود، از  ديگران حق خود را مطالبه كنيد. ممكن است وسوسه شويد كه مانع آنها شويد. با اين وجود، مي‌توانيد با وفادار بودن به ارزش‌هاي خود و رها نكردن آنها براي منافع مادي احترام و تحسين ديگران را براي خود كسب كنيد.


فال مرداد

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین مرداد ماه

شما آماده يك روز سخت كاري هستيد به خاطر اينكه مي‌دانيد تلاش هايتان به كجا منجر خواهد شد. حتي اگر ديگران به شما پيشنهاد كنند كه اوضاع را كمي ‌ساده‌تر بگيريد، اما شما نمي‌توانيد بگذاريد برنامه‌هاي بلندپروازنه شما خراب شوند. خوشبختانه، حتي اگر كاري را كه در دست انجام داريد را دست كم بگيريد،  صاعقه‌اي مي‌تواند به افكار شما برخورد كند، شايد راهي باز كند تا شما بتوانيد با استعداد خود بتوانيد كاري را شروع كرده بوديد را انجام دهيد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین شهریور ماه

شما احتمالا بسيار هيجان زده هستيد چرا كه مي‌خواهيد روزي سراسر تفريح و شادي داشته باشيد و سعي مي‌كنيد كه ديگران را كنترل كنيد تا مانع  برنامه‌ها و نقشه‌ها اوليه  شما و خراب شدن آنها نشوند. متاسفانه،‌ كارهاي زيادي در دست انجام داشتن شيوه مديريتي مناسبي براي اكنون نيست. در عوض، شما بايد بوسيله مثال‌هاي درست و قابل اعتماد خود اوضاع را هدايت كنيد و زماني را هم براي لذت بردن از زندگي براي خود بگذاريد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین مهر ماه

شما ممكن است امروز مانند يك كوه آتشفشان باشيد، با تمايلي شديد، براي ساختن چيزي كه در حال وقوع است و فشارآن روي شما بسيار زياد است. اما نتيجه نيازي نيست كه ناگهان بروز كند. شما بايد به دور و بر خود  توجه داشته باشيد و بر احساسات خود درتمام روز كنترل داشته باشيد. آگاهي و هوشياري راهگشاي تغيير مثبتي است اگر شما مايل باشيد كه از مرحله و قلمرو آشنايي پايين بياييد و به قلمرو نا شناخته‌اي وارد شويد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین آبان ماه

بهرام جنگجو و پلوتون محافظه كار در نشان شما نيروي خود را براي انگيختن شما براي كار كردن تركيب كرده‌اند. اين ايده خوبي نيست كه  زمان را به بطالت بگذرانيد و كناري بنشينيد و بگذاريد كه شرايط تان تغيير كنند بدون اينكه خودتان بخواهيد چه چيزي تغيير كند. اما به اين معني هم نيست كه بخواهيد به ديگري پيشنهاد بدهيد. بلكه به اين معني است كه تمايلات خود را در راهي بگذاريد كه جايي براي توفع و چشمداشت نباشد يا اينكه ديگران را به خاطر اتفاقاتي كه در زندگي شما افتاده است سرزنش نكنيد. دقيقا منظورتان را بيان كنيد؛ بعد اجازه دهيد كه تلاش‌هايتان به ثمر بنشينند.


فال آذر

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین آذر ماه

به نظر مي‌رسد كه شرايط زندگي شما به آرامي ‌تغيير كنند چرا كه تمام سياره‌هاي شما قوس ماجراجو را ترك كرده و به ماه بزغاله محافظه كار مي‌پيوندند. اما در همان زمان، به نظر مي‌رسد كه تمام اختيارات شما به پايان برسد. شما هنوز در تعهد خود نسبت به ايجاد چيزي كه اتفاق مي‌افتد استوار هستيد. اما اصلا كاري را از ناچاري و نااميدي انجام ندهيد. به خاطر اينكه با عجله كاري را انجام نداده و سر فرصت روياهايتان را دنبال كنيد.


فال دی

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین دی ماه

امروز ممكن است تحمل تان را از دست داده و نياز داشته باشيد كه كاري كنيد كه بهرام جنگجو به اولين خانه تان به پلوتون سلطه جو بپيوندد. شما از اينكه هميشه بايد منتظر ديگران باشيد تا كاري را انجام دهيد خسته شده‌ايد و مي‌خواهيد حتي اگر لازم شد خودتان راه را ادامه دهيد. فقط به ياد داشته باشيد كه ديگران منبعي از خودبازدارندگي هستند. اين قانون همه يا هيچ نيست، پس مراقب باشيد جايي كه به جلو قدم برمي‌داريد كجاست و همزمان راهي براي بازگشتن  به جايگاه ديگري از زندگي خود  داشته باشيد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین بهمن ماه

دست از تلاش كشيدن مي‌تواند پايان بي قاعده‌اي براي بهترين دوره كارتان باشد، در سال جديد فرصت‌هاي غير قابل انتظاري برايتان پيش خواهد آمد. متاسفانه، اگر كارها و برنامه‌هاي قبلي خود را به پايان نرسانيد قادر نخواهيد بود كه كار جديدي را شروع كنيد. نگران نتيجه تلاش‌هايتان نباشيد. در عوض، براي خلاصي از زير بار فشارها تمركز كنيد و خودتان را براي آينده آماده كنيد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 8 دی 1399 برای متولدین اسفند ماه

نيروي كشمكشي كه قبلا در خانواده يا در گروه دوستان تان وجود داشت و محو شده بود، ‌ممكن است دوباره امروز مجال بروز پيدا كند و اين نمي‌تواند تصوير خوشايندي براي شما باشد. با اين حال،‌ بيان برنامه‌هاي پنهاني مي‌تواند اولين قدم فرايند حل مسئله باشد. حتي اگر اطلاعاتي كه داريد به سختي قابل هضم باشند. به جاي اينكه با هراس عقب نشيني كنيد و سعي كنيد آنچه را كه اتفاق افتاده را انكار و ناديده بگيريد، در فرصت‌هاي را به روي خود باز بگذاريد تا بتوانيد آنها را در جريان اين سقط و مشكل اخير به كار انداخته و از اين فرصت براي شكوفا كردن خود اقدام كنيد.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.6 / 5. تعداد آرا : 62

هنوز کسی رای نداده...