خانه » فال روزانه 6 اسفند 1398

فال روزانه

فال روزانه 6 اسفند 1398

فال روزانه
0
(0)

فال روزانه آنلاین 6 اسفند 1398

فال فروردین

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین فروردین ماه

مهم نيست که شما چقدر در اين روزها درگير اهداف اجتماعي و يا کاري خود شده ايد؛ بايد براي مدتي اين مسئوليت ها را کنار گذاشته و از کانون توجه ديگران خارج شويد چرا که ماه نو دوازدهمين خانه از “معنويت” شما را فعال مي سازد. شما اين روزها زياد به موفقيت هاي ظاهري علاقمند نيستيد. اجازه دهيد تا شهود و بينش دروني تان با شما صحبت کند تا توجه تان را به خود جلب کرده و شما را به موفقيت هاي بيشتري برساند.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین اردیبهشت ماه

توجه و تمرکز شما در روزهاي آينده به سوي موضوع ديگري تغيير مي يابد چرا که ماه نو وارد يازدهمين خانه از “آينده” شما مي شود و شرايط کنوني محل کارتان را تغيير داده و استرس را از شما دور مي سازد. اين اتفاق به معني اين نيست که سياست هاي کاري مهم نيستند؛ بلکه فقط اين است که اهداف بلند مدت شما مي تواند زندگي تان را به مقصد خاصي متمايل کند. نگران اين نباشيد که چه کار بايد بکنيد تا بتوانيد به اهداف خود برسيد. درعوض؛‌به دنبال راهي باشيد که به زندگي تان معنا و مفهوم ببخشد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین خرداد ماه

امروز ماه نو وارد دهمين خانه از “مسير شغلي” تان مي شود و قادر خواهيد بود که در کارهاي حرفه اي خود عالي ظاهر شويد. ديگران اکنون شما را تحسين مي کنند حتي اگر فكر مي كنيد شخص ديگري مي تواند بسرعت زمام رهبري را از دست شما درآورد و خود اين مسئوليت را بعهده بگيرد. وقت تان را براي فکر کردن تلف نکنيد . فکرهايي از اين قبيل که شما بهتر از هر کسي مي توانيد کار خود را انجام دهيد. مقايسه مفيد است؛ فقط کافي است استوار ظاهر شويد و تمام امکاناتي را که تا به حال بدست آورده بوديد در اين راه استفاده کنيد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین تیر ماه

درست است که اخيرا درگير يک دشمني سخت و سهمگين شده ايد اما شما يک اسلحه پنهان داريد؛ مي دانيد آن چيست؟ آن تمايل شما براي ابراز احساسات تان است و اينکه به ديگران بگوييد چه مي خواهيد. ممکن است ديگران از جسارت و شجاعت خاص شما سرگرم شوند همچنانکه شما با زيرکي بر شرايطي غلبه مي کنيد که در گذشته به نظر مي رسيد خارج از کنترل شما باشد. ماه نو در نهمين خانه از “ايده هاي بزرگ” شما قرار دارد اما درباره کارهايي که مي خواهيد انجام دهيد فقط صحبت نکنيد؛ آن را عملي کنيد!


فال مرداد

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین مرداد ماه

ماه نو امروز در هشتمين خانه از “روابط صميمي” شما قرار گرفته است. شما ديگر نمي توانيد در رابطه اي که همسرتان ديگر نمي تواند خودش را با شما تطابق دهد راضي باشيد. وقتي که ديگر اين رابطه برايتان مفهومي ندارد ديگر تصور و خيال ثمري نخواهد داشت. براي شما اکنون اين قاعده مطرح است؛‌”همه يا هيچ”! مي توانيد با فهميدن اينکه اجراي يک تعهد به‌ آن معني که براي شماست براي ديگري آن طور نيست خودتان را دلگرم کنيد؛‌اگر اين گونه فکر کنيد مي توانيد از افسردگي و نااميدي اجتناب کنيد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین شهریور ماه

کارهاي شما امروز تمام نمي شوند ؛ در واقع در دنيا بيش از آنکه انسان بتواند کار براي انجام دادن وجود دارد. اما شما امروز مايل نيستيد تا با يک پروژه بسيار بزرگ سرو کار داشته باشيد.به هر حال تقسيم وظايف به معني تقسيم پاداش و نظرات است. ماه نو در هفتمين خانه از “روابط” تان شما را تشويق مي کند تا کمي بيشتر در رابطه با ديگران مسئوليت پذير باشيد. يک موافقت مالي دوجانبه مي تواند احتمال موفقيت شما را افزايش بخشد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین مهر ماه

ممکن است در اوايل امروز بسيار خلاقانه عمل کنيد و همچنانکه از انرژي تان کاسته مي شود احساس نااميدي کنيد. اکنون که ماه نو وارد ششمين خانه از ” کارهاي روزمره ” شما مي شود وقت آن است که سرعت خود را در زندگي تغيير دهيد. در اين موقع است که بايد بيشتر از قبل عملگرا باشيد. فقط اين کافي نيست که بتوانيد در کاري ابتکار و نوآوري داشته باشيد. بلکه بايد کارتان مفيد هم باشد. با اين شتابي که امروز شما براي پرباربودن داريد سعي نکنيد فقط کارتان را انجام دهيد تا به اتمام برسد بلکه ارزش آن را هم درک کنيد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین آبان ماه

امروز تمايلات شما بوسيله ورود ماه به پنجمين خانه از “عشق” شما برانگيخته شده است. اما اين اتفاق فقط در رابطه با عشق نمي افتد؛ بلکه شما راه هاي زيادي پيدا مي کنيد تا از اسرار دل تان سخن بگوييد. به خودتان قول دهيد که هرچه در دل داريد را بدون ترس از قضاوت ديگران و يا پاداش بگوييد. اين کار را فقط براي لذت خود انجام دهيد و نه به هيچ دليل ديگري!


فال آذر

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین آذر ماه

ماه نو در چهارمين خانه از “اساس و بنياد” شما قرار گرفته است اما با اين حال براي تان زياد راحت نيست که دوباره به تاريخ شخصي خود بپيونديد. شما ترجيح مي دهيد که در آينده به سهم خود برسيد با اين حال ممکن است شرايط بيشتر از آنکه شما مي خواهيد شما را معطل کند. بوسيله بيان کردن به ديگران درباره اينکه چه چيزي شما را هيجان زده مي کند مي توانيد از تمايل به افکار تيره و منفي جلوگيري کنيد. تمركز داشتن مستلزم اين است که واقعا اشتياق داشته باشيد تا موانع را از راه خود پس بزنيد و هر موقع لازم شد عقب نشيني کنيد.


فال دی

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین دی ماه

شما امروز مي توانيد دقيقا همان حمايت و توجهي را که لازم داشتيد از يکي از دوستان نزديک خود و يا يکي از آشنايانتان دريافت کنيد. چرا که ماه نو وارد سومين خانه از “ارتباطات” شما مي شود و شما را تحريک مي کند تا راهي برگزينيد که از ديگران چيزهايي ياد بگيريد. همان مردمي که قبلا سر راه شما مانع ايجاد مي کردند امروز تبديل به يک معلم دلسوز مي شوند. اما شما بايد از آنها يکسان ياد بگيريد بدون اينکه آنها را براي خود يک مرشد و يا يک تکيه گاه کنيد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین بهمن ماه

ممكن است امروز موعد پرداخت حقوق تان رسيده باشد و شما به دنبال آن باشيد؛ يا اينکه موقع شارژ ماهيانه خدمات تان رسيده باشد. احتمالا شما مقداري پول پس انداز کرده ايد اما شرايط اخير اقتضا مي کند که در راه رسيدن به آن چيزهايي که مي خواهيد صبور باشيد . ماه نو احساسي در دومين خانه از “پول” شما قرار گرفته پس به غريزه تان اعتماد کنيد و فرصتي که براي تان پيش مي آيد تا درآمدتان را افزايش دهيد از دست ندهيد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 6 اسفند 1398 برای متولدین اسفند ماه

امروز در رابطه با ماه نو برج ماهي( اسفند) چيز مشکوکي به نظر مي رسد و آن اين است که نام شما همه جا به چشم مي خورد. تکروي از ايده هاي بزرگ شما نيست پس به جاي اينکه به روش خودتان ريسک کنيد بهتر است که بر طبق اصول پيش برويد. با اين وجود شما اکنون باز هم احساس مي کنيد از ديگران کناره مي گيريد. و اين باعث مي شود اوقات سختي را تجربه کنيد. به جاي اينکه صبر کنيد تا ببينيد عکس العمل ديگران چيست فقط کافي است آنچه را که احساس مي کنيد بيان کنيد حتي اگر بعد از اين کار در مي رويد تا زماني را با خود تنها باشيد!


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 0 / 5. تعداد آرا : 0

هنوز کسی رای نداده...