خانه » فال روزانه 31 فروردین 1399

فال روزانه

فال روزانه 31 فروردین 1399

فال روزانه
4.7
(59)

فال روزانه آنلاین 31 فروردین 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین فروردین ماه

شما امروز بخاطر مسائلي که در اين روزهاي اخير برايتان رخ داده است کمي‌دچار سردرگمي‌شده ايد، زيرا به نظر خودتان مسيري که در آن گام گذاشته ايد مسير درستي بوده است اما اکنون که به بن بست برخورد کرده ايد دچار سردرگمي‌شده ايد، اما خوشبختانه اين بن بست زمان زيادي به طول نمي‌انجامد، با تلاش و کوشش‌تان از اين بن بست عبور خواهيد کرد. تبديل به فردي خواهيد شد که جام سعادت و خوشبختي را در دست دارد. فقط موضوع مهم اين است که همانند سابق تلاش تان را انجام دهيد و کوشش را فراموش نکنيد.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

روياهايي که از دوران کودگي  در سر داشتيد، اين روياهاي نيز با رشد شما بزرگ شده اند، اين روياهاي شما را بيش از پيش مشوش کرده اند و باعث شده اند که نتوانيد تصميم درستي را اتخاذ کنيد. شما به روياهايتان زياد اهميت مي‌دهيد بهتر است از فکر  روياها  بيرون بياييد و در واقعيت زندگي کنيد. زيرا روياها دوام چنداني ندارند، گاهي  مانند پوشالي تو خالي هستند و مي‌توانند واقعيت زندگي شما را از بين ببرند. با وجود اين روياها و توهمات، شما در يک خواب غفلت به سر مي‌بريد اما به دليل انعاطاف پذيري زيادي که داريد به راحتي مي‌توانيد به اين روياها خاتمه دهيد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین خرداد ماه

به تازگي دچار مشکلي شده ايد که نمي‌توانيد هيچ راه حلي را براي پاسخ  اين مسئله پيدا کنيد افکار  نادرست و اشتباه بسياري را در سر مي‌پرورانيد، گاهي اين افکارتان خطرناک مي‌شود. اما به شما توصيه مي‌کنيم با دلايل منطقي و عقلاني براي حل اين مشکل پيش برويد نه با دلايل احساسي. زيرا دلايل  و تصميماتي که از روي احساسات گرفته شود در آينده شما را پشيمان خواهند کرد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین تیر ماه

شما به خود زحمت‌هاي بي‌موردي را مي‌دهيد و در فهرست کار روزانه تان چند مورد از اين کارها ديده مي‌شود. شما فردي نيستيد که زمان با ارزش تان را به راحتي هدر دهيد پس بهتر است انجام اين کارهاي بي موردي که ضرورتي نيز ندارند را از فهرست تان حذف کنيد. به جاي آنها به آينده تان فکر کنيد زيرا اين کارها قدرت تفکر و برنامه ريزي را از شما سلب کرده اند و مانع پيشرفت‌هاي آتي شما مي‌شوند.


فال مرداد

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین مرداد ماه

منفعت و سودهاي مالي بسياري در انتظار شما هستند و در روزهاي نه چندان دوري نصيب شما مي‌شوند. اما بايد حواستان را جمع کنيد تا اين منفعت‌هاي را بيهوده هدر ندهيد. بعد از رسيدن به اين منفعت مالي، به شما توصيه مي‌کنيم که کمي استراحت کنيد زيرا براي رسيدن به اين مرحله تلاش‌هاي بسياري را انجام داده ايد، کمي‌احساس خستگي و ناتواني مي‌کنيد، براي اين که دوباره قواي جسماني خود را بدست آوريد اين استراحت براي شما الزامي مي‌باشد، زيرا شما در پي به دست آوردن موفقيت‌هاي بزرگتري هستيد و اين موفقيت‌هاي به نطرتان کوچک به نطر مي‌رسد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین شهریور ماه

از رفتار دوستان‌تان  و يا کارهايي را که در اين اواخر خودتان انجام داده ايد گيج و دچار سر در گمي شده ايد زيرا به نطرتان اين کارها و يا رفتارهاي چيزهاي نيستند که شما لايق و سزاوار آنها باشيد، زيرا شما تلاش‌هاي و رفتارهاي ديگري را پيش بيني مي‌کرديد. اما ديگران در رفتارهايشان با شما به بيراه نرفته اند  اين شما هستيد که توقع بسياري داريد، يا کارهايي که در اواخر انجام داده ايد، شما به همان اندازه که تلاش کرده ايد پاداش گرفته‌ايد، براي پاداش بيشر بايد تلاش بيشتري را انجام دهيد . نقش ديگران در زندگي تان به همان حدي خواهد بود که شما به ايشان اجازه ورود دهيد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین مهر ماه

در رابطه با مسائل کاريتان دچار مشکلي شده ايد، به خاطر همين مشکلات از ديگران دوري مي‌کنيد و به انزوا رفته ايد. براي اين که توجه  ديگران نسبت به خودتان را منحرف کنيد کارهاي بسياري را انجام مي‌دهيد براي مثال: تنهايي را اختيار کرده ايد. اما خلوت نشيني ديگر کافي است، روابط اجتماعي تان را بهبود ببخشيد و بهتر است براي حل مشکلاتتان از ديگران نيز کمک بگيريد. زيرا مشکلتان به راحتي و با  شيريني هر چه بيشتر حل خواهد شد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین آبان ماه

شما مسئول اشخاص و رفتارهاي ديگران  نيستيد. زيرا شما در اين روزها بيش از حد خود را به ديگران اختصاص داده ايد و زمان کمي را براي خودتان، فعاليت‌هاي شخصيتان صرف مي‌کنيد. شما با توجه کردن به ديگران مي‌خواهيد شخصيت اصلي خودتان را به ديگران اثبات کنيد اما براي اثبات وجودتان راه‌هاي ديگري نيز وجود دارد. زيرا زماني به خود مي‌آيد و مي‌بيند که هيچ کار درست و مفيدي را براي خودتان انجام نداده ايد.


فال آذر

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین آذر ماه

شما در اين روزهاي تمامي‌تلاش تان را متوقف کرده ايد، همه چيز را به دست تقدير و قضاي روزگار گذاشته ايد. اگر به اين روند ادامه دهيد طولي نخواهد کشيد که دچار افسردگي مي‌شويد گرچه اکنون نيز کمي از نشانه‌هاي افسردگي در شما ديده مي‌شود. شما به درستي و دقيق راه درست را مي‌دانيد اما از اين که در اين راه گام بگذاريد واهمه داريد. بهتر است از امروز خودتان زندگي را پيش ببريد نه اينکه زندگي تان را به دست قضا و قدر روزگار بسپريد زيرا موفقيت هاي ژرفي در انتظار شما خواهد بود.


فال دی

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین دی ماه

در تفکرات‌تان شما وارد جزيره اي شده ايد که در وسط دريا قرار دارد و از هيچ سمت و سويي به جايي راه ندارد و شما در اين راه تنها هستيد. اما تمام اين تفکرات زائده ذهن شما است، شما در حال حاضر در بهترين موقعيت قرار داريد فقط کافي است که دست خود را کمي‌جلو برده، خوشبختي و موفقيت‌هاي واقعي را لمس کنيد. زيرا بر عکس تفکري که بر ذهن شما مسلط شده است، شما فردي هستيد که  اگر بخواهيد به راحتي بر افکار خود کنترل و نظارت داريد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین بهمن ماه

شما به تازگي کاري و يا رفتاري را آغاز کرده ايد که به نظرتان به سادگي مي‌توانيد به هدف غايي خود نائل شويد، اما اگر هدف را ساده بينگاريد، نمي‌توانيد به نتيجه ي مطلوبي برسيد. شما آمادگي براي تلاش‌هاي و موقعيت هاي بيشتري را نيز داريد پس تلاش هايتان را براي به دست آوردن منفعتي بزرگتر و با ارزش تر افزايش دهيد. اگر استراتژي خود را عوض کنيد به راحتي مي‌توانيد در آينده ي نه چندان دور به اهداف خود برسيد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 31 فروردین 1399 برای متولدین اسفند ماه

شما به مرحله اي رسيده ايد که از تصميمات و رفتارهايي که در زندگي انجام داده ايد و با آنها روبرو شده ايد احساس خستگي و ناتواني مي‌کنيد، قابليت انعطاف پذيري در برابر مشکلات را از دست داده ايد. اين مساله مي‌تواند براي شما خطرناک باشد. به استراحت بيشتري  احتياج داريد تا بتوانيد قدرت انعطاف پذيري خود را دوباره به دست آوريد و براي رويارويي با مشکلات توان بيشتري داشته باشيد.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.7 / 5. تعداد آرا : 59

هنوز کسی رای نداده...