خانه » فال روزانه 29 آذر 1399

فال روزانه

فال روزانه 29 آذر 1399

فال روزانه
4.5
(64)

فال روزانه آنلاین 29 آذر 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین فروردین ماه

شما امروز مشتاق هستيد تحت هر شرايطي كه باشد پاشنه كفش تان را بكشيد و كار كاملا خارق العاده اي انجام دهيد، اما زياد هم مايل نيستيد كه از زمينه اصلي كه تا به حال در آن كار مي كرديد غافل شويد. شما تا به حال از كارهاي ناتمامتان عقب نگه داشته شده بوديد و قادر نبوديد كه وظايف خود را كامل كنيد. اجازه ندهيد كه سرخوردگي بر شما غلبه كند. عصباني شدن چاره كار شما نيست وشما يا هيچ كس ديگري را خوشحال تر نمي كند.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

شما با اقتدار مي گوييد كهمايل هستيد با وجود همه محدوديت هايي كه اخيرا براي شما ايجاد شده اند كار كنيد. شما مي دانيد كه پيروي از قوانين كار خوبي است،‌ اما به نظر مي رسد دست خودتان نيست اگر گاهي اوقات آنها را ناديده مي گيريد. ممكن است احساس كنيد كه محدوديت ها دست شما را بسته اند و دوست داريد كه آنها را به كناري پرتاب كنيد. اما امروز زياد تلاش نكنيد و موقعيت ها را خراب نكنيد شايد آنها به آن بدي كه فكر مي كنيد نباشند.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین خرداد ماه

شما امروز كارهاي شخصي زيادي داريد، حتي اگر كارهاي ديگري هم داشته باشيد اولويت با مسائل شخصي تان است. اگر در محل كار هم به شما مرخصي بدهند ولي شما مايل نيستيد كه آن روز را به استراحت بپردازيد و دوست داريد كه وظايف خود را در قبال خانواده تان انجام دهيد. وقت تان را براي گول زدن رئيس يا شريك تان تلف نكنيد. به جاي اينكه براي رسيدن به منافع شخصي خود زرنگي كنيد،‌ فقط كافي است يك قدم كاري برداريد و راهي كه مي دانيد بهترين است را ادامه دهيد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین تیر ماه

اگر امروز كسي شما را مجبور به كاري كند شما احساس ناراحتي و ناخشنودي خواهيد كرد، مشكل اين نيست كه هيچ كس انتظاري از شما ندارد، مسئله اين است كه شما بيش از آنكه ديگران فكر مي كنند توانايي داريد. اما اگر شما توانايي ها و محدوديت هاي خود را نشناسيد مشكلات تان بيشتر خواهد شد. از اين شكايت نكنيد كه من نمي توانم عوض شوم، تغيير برايم سخت است! كه اين نارضايتي و شكايت شما از زندگي فقط اوضاع را بدتر مي كند. به جاي آن، اجازه دهيد كه ديگران بدانند كه شما داريد چكار مي كنيد و بعد از آن بهترين كاري كه مي توانيد انجام دهيد.


فال مرداد

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین مرداد ماه

امروز احتمالا يك خرج غير منتظره برايتان بوجود خواهد آمد و آن وقت است كه شما مي فهميد كه موقعيت مالي تان ناپايدار شده و بايد براي آن فكري بكنيد. اگر تعادل خرج و دخل تان بهم خورد ناراحت و تسليم اين موقعيت نشويد . اين مشكلات و پيشامدهاي اخير موقت و زودگذر است و اگر چه ممكن است يك راه حل بلند مدت براي زمان كوتاهي جواب بدهد،‌ اما بايد فردا يك تصميم فوري براي اين مشكل خود بگيريد..


فال شهریور

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین شهریور ماه

ممكن است شما امروز احساس كنيد به يك توپ بيليارد تبديل شده ايد چرا كه تجربه اي را به خاطر موقعيت ديگري خراب ايد. شايد دوست نداشته باشيد كه برنامه ها و نقشه هايتان را براي كسي توضيح دهيد. در عوض، بايد تغييرات برنامه كار خود را براي خود تجزيه و تحليل كنيد تا بتوانيد خود را با تغييرات محيط تطبيق دهيد. بگذاريد اين اتفاقات خوشايند يك روز دشوار را براي شما به يك روز پر از هيجان تبديل كنند و شما را غافلگير كنند.


فال مهر

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین مهر ماه

امروز ممكن است نسبت به ديگران اوقات دشوارتري را تجربه كنيد چرا كه شما افكار و احساسات تان را فقط براي خودتان نگه مي داريد وآنها را با كسي تقسيم نمي كنيد.شايد دليل اين سكوت و درون گرايي شما اين باشد كه مي ترسيد مورد قضاوت ديگران قرار بگيريد. به جاي اينكه در تجزيه و تحليل رفتار خود و ديگران غرق شويد و مدام به دنبال اين باشيد كه اعمال خود را نزد ديگران موجه جلوه دهيد،حقيقت را افشا كنيد. شايد شما با رفتار پرخاشگرانه خود ديگران را متعجب كنيد اما مي توانيد با اينكار نگراني هاي تان را تخليه كند.!‌


فال آبان

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین آبان ماه

امروز زماني براي طرح برنامه و نقشه جديد نداريد،‌ پس بي مقدمه و سريع شروع به كار كنيد و برنامه هاي قبلي خود را به اتمام برسانيد. اين تاكتيك بايد خوب عمل كند مگر اينكه كسي بخواهد صلاحيت و شايستگي شما را زير سئوال ببرد و شما هم بخواهيد با او مقابله به مثل كنيد.به هر حال،‌ درگيري و بگو مگو هيچ چيز را حل نمي كند،‌بهتر اين است كه بي تامل دست به كاري نزنيد تا بتوانيد روال كار خود را بهبود ببخشيد. شما مي توانيد از درگيري هاي بي جهت اجتناب كنيد،‌ اگر فقط و فقط به اهداف خود تمركز كنيد و به اين كاري نداشته باشيد كه ديگران چه مي گويند و نظرشان راجع به كارهاي شما چيست.


فال آذر

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین آذر ماه

ممكن است امروز مايل باشيد كه كار را كنار گذاشته و به دنبال كمي لذت و تفريح باشيد و بخواهيد بخش هاي هيجان انگيز زندگي را هم تجربه كنيد. اما توجه داشته باشيد كه به خاطر اين تاخير ممكن است وظايف و مسئوليت هايتان سنگين شده و شما را ديرتر به هدف برساند. اين مي تواند برايتان دلسرد كننده باشد،‌اما مطمئن باشيد كهاوضاع هميشه همينطورباقي نمي ماند. پس بهتر است اول شروع كنيد وظايف تان را كامل و با دقت انجام دهيد و بعد از آن ؛‌مطمئن باشيد كه زمان كافي براي تفريح و لذت بردن از زندگيخواهيد داشت.


فال دی

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین دی ماه

كار دشواري كه شما را نگران و مضطرب كرده ممكن است امروز فوراحل نشود، اما حتما آن را در اولويت كاري تان بگذاريد و فراموش نكنيد كه بايد حتما آن را به پايان برسانيد. فكر نكنيد كه ديگران به كارهايي كه مي كنيد توجهي ندارند؛ آنها خودشان گرفتاري هاي زيادي دارند و شايد آن طور كه شما لياقت اش را داريد شما را تاييد و تشويق نكنند. اجازه ندهيد اين موضوع باعث شود شما از راه اصلي خوددر زندگي باز بمانيد و راه شما هم اين است كه بايد بر دانش خود بيفزاييد و از همين الان هم شروع كنيد؛ پاداش و مزد واقعي شما در راه است!


فال بهمن

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین بهمن ماه

امروز سر و كله زدن با موسسه هاي مالي استرس زيادي به شما وارد خواهد كرد، اما هنوز هم نمي شود براي فرار از اين حالت راه آساني پيدا كرد. پشت گوش نيندازيد؛ اگر كارهاي زيادي داريد كه بايد انجام شوند،‌ همين الان شروع كنيد؛‌ نگذاريد دير شود! به ياد داشته باشدي كه الان زمان تفريح نيست. با اين وجود،‌مديريت پول و درست انجام دادن وظيفه تان مي تواند امنيت شغلي را برايتان به ارمغان بياورد و شما را در سرازيري زندگي بيندازد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 29 آذر 1399 برای متولدین اسفند ماه

روابط شما با رئيس تان يا هر شخص ديگري كه بخواهد روي شما و افكارتان كنترل داشته باشد به آن آساني و بي دردسري كه شما دوست داريد ،‌نخواهد بود. اگر چه شما براي آن كسي كه قدرت را در دست دارد(رئيس تان!) احترام قائل هستيد اما دوست داريد كه از زير اين فشار و كنترل درآييد . اما بدون اينكه مهارت هاي لازم را بدست آوريد براي تان دشوار خواهد بود اين كار را بكنيدو وظايف جديدي را از رئيس تان قبول كنيد. پاي اهداف خود بايستيد؛ اگر فقط براي اينكه بخواهيد بي دغدغه و آسوده زندگي كنيد، از اهداف تان صرف نظر كنيد، مجبور مي شويد به زودي باز براي رسيدن به همان هدف ها تلاش كنيد.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.5 / 5. تعداد آرا : 64

هنوز کسی رای نداده...