خانه » فال روزانه 26 دی 1398

فال روزانه

فال روزانه 26 دی 1398

فال روزانه
0
(0)

فال روزانه آنلاین 26 دی 1398

فال فروردین

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین فروردین ماه

ممكن است امروز بتوانيد مشكلي را در محل كارتان حل كنيد و يا موقعيتي مناسب براي برتري  و موفقيت بوجود بياوريد. همچنين شما مي‌دانيد كه اين بخشي از يك نتيجه بزرگتر است كه براي زماني با شما خواهد بود و براي اين مشكل راه حل آساني وجود ندارد. نتيجه گيري‌هاي شما درباره كارتان نگراني‌هايي را ايجاد مي‌كنند و دري به روي درگيري شديد عاطفي براي شما باز مي‌كند. زيركانه ترين سياست شما الان اين است كه مشغوليت‌هاي خود را كمتر كنيد؛ به خاطر اينكه يكباره مي‌بينيد كه در يك تعارض قرار مي‌گيريد و حتي اگر برنده باشيد باعث مي‌شود بازنده شويد.


فال اردیبهشت

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین اردیبهشت ماه

اكنون نيازي نيست كه به سمت كارهاي خود هجوم ببريد و بخواهيد با عجله كارها را انجام دهيد، به خاطراينكه زمان كافي براي انجام آنها خواهيد داشت، اگرچه شما چيزهاي مفيدي براي يادگيري داريد، وسوسه كننده است كه  آسان ترين راه را انتخاب كنيد. درباره تصميماتي كه بايد بگيريد به مقدار كافي فكر كنيد. به خاطر اينكه نتيجه كارهاي شما بيشتر از آنچه كه شما فكر مي‌كنيد روي شما تاثير خواهد داشت.


فال خرداد

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین خرداد ماه

شما تا به حال بسيار مراقب بوديد تا كاري را انجام دهيد كه از شما انتظار مي‌رفت. اما اكنون زمان تفريح و گردش در زندگي شما فرا رسيده، حتي اگر وظايفي داريد كه بايد براي اينكه لذت خود را بدست بياوريد آنها را انجام دهيد. امروز اگر توجه  و تمركز كافي بر روي كاري كه انجام مي‌دهيد داشته باشيد مي‌توانيد بسيار مفيد واقع شويد و اگر بتوانيد كارهايتان را امروز زودانجام دهيد بعداز ظهر زمان كافي براي تفريح و خوشي خواهيدداشت.


فال تیر

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین تیر ماه

شما احتمالا قادريد كه بحراني كه در حال بوجود آمدن است را احساس كنيد، حتي اگرآنها در ظاهر خوب و عالي بنظر برسند. با وجود اينكه شما بهترين كاري كه مي‌توانيد را مي‌كنيد تا از آن پيشگيري كنيد، اما اين يك آزمايش نهايي است. نيروي غريزي‌تان به شما مي‌گويد كه عقب نشيني كنيد،‌ اما احتمالا شما در يك جواب فعالانه‌اي پيشنهاد را ريشخند مي‌كنيد. همچنانكه مسئوليت شما مي‌تواند راه ناپديد شده زندگي شما را مشخص كند. امروز زياد به خود مغرور نشويد كه ممكن است اين اتفاق خوشايند براي‌تان نيفتد. در عوض، به آنها به عنوان بخشي از يك تغيير طولاني مدت در جريانات زندگي تان نگاه كنيد.


فال مرداد

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین مرداد ماه

زندگي احتمالا امروز گيج كننده به نظر برسد، اما اين اوضاع آن قدر طولاني نخواهد بود تا بتواند كارهاي شما را زياد تحت تاثير قرار دهد. در اواخر روز، به هر حال، ‌ممكن است احساس كنيد كمي گيج شده‌ايد، حتي اگر شما فقط درباره آنچه كه بايد فردا انجام دهيد فكر مي‌كنيد. اجازه ندهيد فكركردن به اينكه چقدر كار براي انجام دادن داريد شما را  از پا درآورد و پريشان شويد. نگراني‌هاي شما بسيار بدتر از حقيقت است. فقط آن كاري را بكنيد كه مي‌توانيد و مطمئن باشيد كه در هفته آينده اوضاع آرام خواهد شد و به آرامش خواهيد رسيد.


فال شهریور

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین شهریور ماه

شما تمام تلاش‌تان را براي كنار آمدن و تحمل كردن همه شرايط انجام داده‌ايد و اكنون احساس مي‌كنيد كه در رابطه با ناتواني خود براي انجام دادن همه كارها در آستانه سقوط هستيد. اكنون، به هر حال،‌ به نظر مي‌رسد نوسانات در راه ديگري هستند و شما مشتاقانه منتظر رد شدن از آن هستيد،‌ اينكه حتي به سرعت براي انجام دادن كارهاي بي شمار آماده مي‌شويد. اكنون اولويت بخشي به كارهايتان بسيار مهم است،‌ براي اينكه شما بدانيد چقدر مهم است كه پيش برويد و روي آنچه كه بعدها پيش مي‌آيد حركت كنيد. شما هميشه مي‌توانيد به عقب باز گرديد و شكست خود را جبران كرده و آن را بعدها انجام دهيد.


فال مهر

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین مهر ماه

در پشت چشم‌هاي شما رازهاي بسياري نهفته است كه هر كسي آن را متوجه نمي‌شود. افكار شما اكنون همه جا در حال پرواز هستند،‌ اما الان سخت است كه بخواهيد بر روي يك كدام از موضوعاتي كه به آنها فكر مي‌كنيد تمركز كنيد تا آن را به واقعيت تبديل كنيد. اين حرف به معني اين نيست كه آنها ايده‌هاي بدي هستند؛‌ بلكه به اين معني است كه اگر بخواهيد آنها را به سختي جلو ببريد زمان شما تمام خواهد شد. خوش بيني شما امروز به كمك شماخواهد آمد و شما بايد قادر باشيد تا دوباره به جلو حركت كنيد،‌ و شما نبايد كارها را با شتابي بيش ازآنچه كه در كار معمول است انجام دهيد.


فال آبان

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین آبان ماه

داوري شما درباره خودتان امروز زياد زننده و ناگوار نيست، در حقيقت احتمال دارد كه گامي آزمايشي برداريد براي فهميدن اينكه اخيرا كاري را عالي به اتمام رسانده‌ايد، اگر چه آن طوري كه شما انتظارداشتيد نتيجه نداده است. شما اكنون قادريد كه آن بخش پرورش يافته وجو خود را به نمايش بگذاريد، بنابراين با حمايت خود از آنهايي كه دوستشان داريد حمايت كنيد.


فال آذر

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین آذر ماه

شما امروز از احتياط خود نااميد مي‌شويد، به خاطر اينكه مجبور مي‌شويد بيش از آنچه كه مي‌خواهيد خود را در يك موقعيت از اختيارات و تصميم گيري‌ها قرار دهيد. اگر سياست شما مفيد بود،‌ قادر خواهيد بود كه استراحت كنيد و اجازه دهيد كه امور در محل كار تان راه خود را بروند. اما اگر كنترل كردن نتايج مثبتي در پي نداشت، هنوز ايده خوبي است كه به عقب بازگرديد و اجازه دهيد ديگري اين تغييرا را ايجاد كند.


فال دی

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین دی ماه

احتمالا شما چشم‌هاي خود را به اوج اهداف‌تان دوخته‌ايد،‌ اما اگر توجه نكنيد كه پايتان را كجا مي‌گذاريد ممكن است بلغزيد و بيفتيد. شما بايد چشم انداز خود را تعيين كنيد و آن را به واقعيت تبديل كنيد كه آنها بايد اينجا و اكنون وجود داشته باشد. اما اين مي‌تواند فريبنده باشد اما ممكن است ذهن شما براي آينده بسيار سرگردان باشد و شما مايل نباشيد كه در لحظه حال باشيد. به ياد داشته باشيد، چيز اشتباهي در روياپردازي نيست اما فقط تا زمانيكه هوشياري خود را به آنچه كه در جلو روي شما واقعيت دارد بازگردانيد.


فال بهمن

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین بهمن ماه

احتمال دارد اولين بخش از روزتان را صرف كوشش كردن براي كنار آمدن با شرايط اخير كنيد، مخصوصا زمانيكه پيچيدگي و بحران شديدتر مي‌شود. اما شما آرزوش سادگي را نداريد؛ شما به آن توجه نمي‌كنيد تا زمانيكه اتفاقات زيادي بيفتد،‌ سعي كنيد آن كارهايي را كه بايد انجام دهيد مشخص كنيد. خوشبختانه، همچنانكه روز پيش مي‌رود راه شما آشكار خواهد شد و ناگهان شما مي‌فهميد كه كجا بايد برويد، پس زمان را هدر ندهيد.


فال اسفند

– فال روانه در روز 26 دی 1398 برای متولدین اسفند ماه

ممكن است امروز احساس كنيد كه به اندازه كافي موثر و فعال نبوده‌ايد يااينكه كاري را اشتباهي انجام داده‌ايد. اما مايل نيستيد كه هميشه در راه اشتباهي قرار داشته باشيد؛ اين تنها راهي است كه  باعث مي‌شود شما احساسي ناخوشايند داشته باشيد به خاطر اينكه شما معمولا مي‌خواهيد كه راه خود را از ميان يك موقعيت انتخاب كنيد و به جاي اينكه عقلاني آن را برگزينيد احساسي انتخاب مي‌كنيد. زياد در رابطه با آن فكر نكنيد؛‌ فقط با همين شيوه‌اي كه الان در پيش گرفته‌ايد راه را ادامه دهيد.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 0 / 5. تعداد آرا : 0

هنوز کسی رای نداده...