خانه » فال روزانه 25 مهر 1399

فال روزانه

فال روزانه 25 مهر 1399

فال روزانه
4.5
(63)

فال روزانه آنلاین 25 مهر 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین فروردین ماه

شما امروز احساس مي‌كنيد مسائل جديد و مبهمي ‌در مورد زندگي تان وجود دارد كه هنوز از وجودش خبر نداريد. ولي هرچقدر بيشتر براي كشف كردن آن تلاش مي‌كنيد كمتر به جواب مي‌رسيد. اگر صبور نيستيد، هرگز نمي‌توانيد هيچ رازي در مورد اين جهان را كشف كنيد. باوجود اين اگر استقامت و پايداري داشته باشيد همه چيز عوض شده و حقايق زيادي برايتان آشكار مي‌شود.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

امروز ماه به نشانه تان بازگشته است و با ژوپيتر خوش بين و بهرام واقع گرا هماهنگ مي‌شود. باوجود اينكه شما نكات اساسي و دقيقي را از دست داده ايد، ولي بدون اينكه تمام جزئيات را بدانيد مي‌توانيد موفق شويد. الان مهم ترين كار برايتان اين است به غريزه و حس خود اطمينان كنيد، چراكه افراد ديگر ممكن است نتوانند راه درست را بهتان نشان دهند. پس ايمان داشته باشيد و شانس خود را امتحان كنيد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین خرداد ماه

امروز افراد ديگر قادر نيستند آنچه را كه شما مي‌بينيد ببينند، بنابراين ممكن است خيلي زود از شما تبعيت كنند. باوجود اينكه اين موضوع براي شما اهميت چنداني ندارد، ولي آنها وقتي كه بعدها فهميدند شما دقيقاً راه درست را مي‌رفتيد از شما تقدير خواهند كرد. لزومي ‌ندارد كه همه چيز را تجزيه و تحليل كنيد، بهترين كار اين است كه نگرش‌ها ساده تري داشته باشيد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین تیر ماه

امروز دوستانتان خيلي به شما توجه خواهند كرد، بنابراين قبل از اينكه ازآنها درخواست كمك كنيد خوب فكرهايتان را بكنيد. شما دوست نداريد خودتان را در موقعيت‌هاي حساس قرار دهيد، ولي اگر موجب شود با فري كه دوستش داري دهمكاري كنيد برايتان مفيد خواهد بود. باوجود اينكه اين كار در نهايت شما را به آرامش مي‌رساند، ولي الان مي‌توانيد با اطمينان خاطر و بدون فكر كردن به نتيجه كار به نصيحت خوب دوست و يا نامزدتان اطمينان كنيد.


فال مرداد

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین مرداد ماه

شما حتي اگر دوست نداشته باشيد از افراد ديگري كه بهتان وابسته اند حمايت كنيد، ولي امروز مجبوريد نقش سرپرست و محافظ آنها را بازي كنيد. شما اين تونايي را داريد كه بفهميد چه كار را چه وقت بايد انجام داد و همين موضوع به زودي اطرافيانتان را طرفدارتان خواهد كرد. مادامي‌كه با درستي و صداقت كار مي‌كنيد از ادامه دادن هراس نداشته باشيد. همچنين اگر به حس ششم خود اطمينان كنيد اشتباه نخواهيد كرد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین شهریور ماه

شما امروز بيشتر از قبل به خودتان و همچنين به نتيجه كارهايي كه مي‌كنيد اطمينان داريد. حتي اگر قبلاً كمي‌ به خودتان شك داشتيد امروز بالاخره نظرتان عوض مي‌شود. ولي با اين وجود نمي‌توانيد به راحتي خودتان را متقاعد كنيد راهي را برويد كه افراد ديگر هم مي‌روند، ولي اگر يك بار اين كار را بكنيد نتايج شگفت انگيز كار خود را خواهيد ديد و به زودي به عنوان رهبر و مدير انتخاب خواهيد شد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین مهر ماه

امروز كارهاي بي معني شما براي خودتان هم مايه تعجب شده است، براي اينكه ديگران به شما اعتماد دارند و مي‌خواهند بهتان تكيه كنند. به جاي تفسير كردن موقعيت‌هاي جديد بر اساس اولويت‌هاي خود، شما به اندازه كافي عاقل هستيد كه نگرش‌ها و ايده‌هاي خود را از واقعيت جدا كنيد. اما دليل اين كارتان فقط اين است كه شما ظاهر را مي‌بينيد و بر اساس آن عمل مي‌كنيد و همين موضوع بهتان اجازه نمي‌دهد كه برنامه‌هاي افراد ديگر را هم در نظر بگيريد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین آبان ماه

شما احساس مي‌كنيد كه رشد و پيشرفت يكنواخت برايتان مانع ايجاد مي‌كند، چون شما مي‌خواهيد رويه خود را پيش بگيريد و سريعتر جلو برويد. باوجود اين ژوپيتر هم اكنون در برج جدي مطمئن و هشتمين خانه تان يعني خانه دوستي و صميميت قرار دارد و بهتان اجازه مي‌دهد در عين حال كه بدون هيچ مقاومتي در مورد احساسات ناآشناي خود صحبت مي‌كنيد، حمايتي كه بدان محتاج هستيد را از سوي خانواده خود دريافت كنيد.


فال آذر

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین آذر ماه

اين ماه مشكل اصلي شما اين است كه در حالي كه شما به طور هم زمان هم مي‌خواهيد در زندگي خانوادگي شريك باشيد و هم عضوي از يك گروه منسجم باشيد، نمي‌دانيد كه چگونه اين رفتار عجيب خود را توجيه كنيد. گويي كه شما بايد بخشي از اوقات فراغت خود را از دست بدهيد تا بتوانيد به چيزهايي كه آرزويش را داشتيد نزديك بشويد. سعي نكنيد كه براي حل كردن اين مشكل اقدام كنيد. فقط روشي را پيدا كنيد كه به واسطه آن بتوانيد به راحتي با افراد ديگر تبادل نظر داشته باشيد.


فال دی

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین دی ماه

باوجود اينكه تلاش‌هاي شما بيشتر از آن چيزي كه فكر مي‌كرديد مؤثر واقع خواهند شد، اما زياد نمي‌توانيد به چشمان خود اعتماد كنيد! شما مي‌دانيد كه چيز مهمي‌ را از دست داده ايد، ولي نمي‌توانيد دقيقاً بگوييد كه آن چيز چيست. امروز سعي نكنيد به دنبال كشف رازها باشيد؛ فقط به سر كار برگرديد و تا جايي كه امكان دارد سعي كنيد به خوبي از پس وظايفتان بربياييد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین بهمن ماه

امروز حتي اگر شروع كرده باشيد كارهايي كه بايد انجام دهيد را شناخته و بررسي كنيد، ولي هر ساعت كه مي‌گذرد بيشتر اطمينان خود را از دست مي‌دهيد. راه‌ها و امكانات ديگري جلوي راهتان سبز مي‌شوند كه هر كدامشان هم مزايا و خوبي‌هاي خودشان را دارند. در نهايت شما بايد بهترين تصميم را بگيريد كه اهدافتان را با اهداف كساني كه با شما در ارتباطند پيوند دهيد. با خودخواهي كار كردن خود شما را نيز راضي نخواهد كرد، بنابراين نيازهاي همكاران خود را هم نيز در نظر بگيريد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 25 مهر 1399 برای متولدین اسفند ماه

امروز شما مجبوريد حتي به مسائل خيلي جزئي هم توجه كنيد، چرا كه در غير اين صورت زندگيتان آشفته و بي‌نظم مي‌شود. اگر مهلتي براي كارهايتان در نظر گرفته شده خيلي مهم است كه به آن اهميت بدهيد، براي اينكه عدم توجه شما به اين موضوع باعث مي‌شود افراد زير دستتان عمل شما را سوء تعبير كنند. هم اكنون نبايد با رئيس خود بحث كنيد، فقط بايد تا جايي كه مي‌توانيد به نحو احسن وظايف خود را انجام دهيد.فروردين:شما امروز احساس مي‌كنيد مسائل جديد و مبهمي ‌در مورد زندگي تان وجود دارد كه هنوز از وجودش خبر نداريد. ولي هرچقدر بيشتر براي كشف كردن آن تلاش مي‌كنيد كمتر به جواب مي‌رسيد. اگر صبور نيستيد، هرگز نمي‌توانيد هيچ رازي در مورد اين جهان را كشف كنيد. باوجود اين اگر استقامت و پايداري داشته باشيد همه چيز عوض شده و حقايق زيادي برايتان آشكار مي‌شود.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.5 / 5. تعداد آرا : 63

هنوز کسی رای نداده...