خانه » فال روزانه 21 بهمن 1399

فال روزانه

فال روزانه 21 بهمن 1399

فال روزانه
4.5
(63)

فال روزانه آنلاین 21 بهمن 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین فروردین ماه

امروز گرفتگي کامل ماه در پنجمين خانه از “احساسات عاشقانه” شما اتفاق افتاده است. اگر شما داريد تحت تاثير عشق پيش مي‌رويد بايد محتاط و هوشيار باشيد زيرا مي‌بينيد ديگران به دقت شما را زير نظر دارند. اکنون معنويت بخشيدن به احساسات تان بسيار اهميت دارد ‌براي اينکه بهتر بتوانيد ديگران را ببخشيد و به آنها بگوييد که دقيقا چه فکري مي‌کنيد. با وجود اين به جاي اينکه احساسات تان را زير ايده‌ها و افکار فيلسوفانه پنهان کنيد  بهتر است واقعيت را بيان کنيد که اين کار بهتر و داراي ثبات بيشتري است.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

گرفتگي کامل ماه در چهارمين خانه از “اصول زندگي”  شما مي‌تواند به عنوان نور راهنمايي باشد که توجه شما را به بنيان خانواده جلب کند. اگر چه سفر و حرکت الان در نشان شما ديده نمي‌شود در عوض ‌شما مي‌توانيد در ذهن تان به نقاط دور و ناشناخته سفر کنيد. ممکن است بخواهيد از فرهنگ‌هاي بيگانه چيزي بياموزيد يا اينکه مايل باشيد که تاريخ اجداد و نياکان خود را بشناسيد. به ياد داشته باشيد نيازي به ژست و ادا درآوردن و آب و تاب دادن به ماجرا نيست‌؛ آنها فقط شما را از راه اصلي که در نظر داريد باز مي‌دارند.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین خرداد ماه

گرفتگي ماه امروز سومين خانه از “محيط” شما را فعال مي‌سازد و  ايجاد تغييراتي در زندگي تکراري و روزمره شما را نشان مي‌دهد. شايد شما مايل باشيد که به همه نشان دهيد که چقدر سرتان شلوغ است؛ اما قبل از اينکه اين کار را بکنيد اول سعي کنيد انگيزه خود را از اين حرکت براي خودتان تعريف کنيد. نيازي به شکايت و غرولند کردن نيست؛  شما با اين کار از ديگران کمک و حمايتي دريافت نمي‌کنيد مگر اينکه براي تعهداتي که قبلا قول آن را داده بوديد فکري بکنيد. اعمال و کردار هر انساني بلندتر از حرف‌هايش صحبت مي‌کنند.


فال تیر

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین تیر ماه

يك تغيير ناگهاني در درآمد شما يا در قطع يک شراکت جديد براي شما کافي خواهد بود تا بفهميد که تغييرات اقتصادي بوسيله تصميمات اشخاص است که اتفاق مي‌افتد. گرفتگي ماه امروز دومين خانه از “پول” شما را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد  و آن را فعال مي‌کند. بنابراين ممکن است فقط  نگران اين باشيد که چقدر استرس و پريشاني روي درآمد شما تاثير مي‌گذارد  و اکنون بهتر است قضايا را در شکل وسيع خود ببينيد. اگر خودتان را از اين تجسم دور کنيد مي‌توانيد براي ديگران احساس دلسوزي بيشتري داشته باشيد که در لحظات پريشاني شما آنها نيز بدردتان خواهند خورد.


فال مرداد

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین مرداد ماه

گرفتگي ماه مقتدر در نشان شما مي‌تواند در نشان شما گسترده شود و بر “روابط” شما تاکيد کند که موقتا زندگي شما را به حالت معکوس در مي‌آورد. شما مي‌دانيد که اکنون از زندگي چه مي‌خواهيد و اگر هر کسي سهوا بر سر راه شما بايستد ممكن است ناگهان و به طور غير ارادي به او اهانت کنيد بدون اينکه حتي بفهميد اين کار را کرده‌ايد. به ياد داشته باشيد که مجبور نيستيد هر چيز کوچکي را که احساس مي‌کنيد بيان کنيد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین شهریور ماه

براي چنين گرفتگي از ماه مقتدر عجيب است که تغيير قابل توجهي در زندگي شما پديد نيايد. اگر چه اثرات يک ماه گرفتگي ممکن است ماه‌ها قبل يا بعد از رخ دادن آن ظاهر شوند اما اين يکي در اولين خانه از “اسرار” شما قرار گرفته است. چيزي که شما براي مدت زمان نسبتا طولاني پنهان کرده بوديد ممکن است اين روزها ناگهان آشکار شود. اما تغيير عميق ديگري هم در جهان روياهاي شما رخ مي‌دهد که ممکن است بعدها نتيجه آن مشخص شود حتي اگر ديگران نتوانند اثرات آن را ببينند.


فال مهر

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین مهر ماه

ايجاد يک وجهه اجتماعي امروز مي‌تواند يک نبرد تمام عيار باشد با اين حال گرفتگي كامل ماه در يازدهمين خانه از “دوستان” شما نشان مي‌دهد که شما قادر به اين نيستيد که جزيي از يک گروه نباشيد. سعي نکنيد که با ديگران به سختي مشاجره کنيد. اين سياست خوبي براي تحريک امواج مثبت نخواهد بود. هيچ کدام از اين ها باعث نمي‌شود که قدرت خلاقيت شما تقويت شود. در ضمن تا زمانيکه کسي ازشما سئوالي نپرسيده است نظرات تان را براي خودتان نگاه داريد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین آبان ماه

گرفتگي ماه در دهمين خانه از “وضعيت عمومي” شما قرار گرفته است و شهرت کوتاه مدتي براي شما به ارمغان خواهند آورد. ممکن است احساس کنيد در اوج بازي هستيد اما لازم است بدانيد که نمي‌توانيد اين موفقيت آشکار را براي هميشه براي خود نگاه داريد و اين وضع پايدار نيست. ممكن است وسوسه شده باشيد که اگر به انتظارات خود دست پيدا نکنيد از ميدان ديد بالاي خود در زمينه کاري  فاصله بگيريد. اما اکنون تصميم گيري صحيح نيست به خاطر اينکه فردا شما ذهنيت خود را باز هم تغيير خواهيد داد.


فال آذر

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین آذر ماه

برنامه‌هايي که براي يک سفر در آينده نزديک داشتيد در حال تحقق يافتن است و شما مجبور مي‌شويد که براي آن برنامه ريزي کنيد. يا شايد هم ناگهاني تصميم بگيريد که به مدرسه برگرديد تا در يک رشته کاملا جديد شروع به تحصيل کنيد. به افکاري که باعث مي‌شوند تا شما اين ريسک رانپذيريد  توجهي نکنيد. با اين گرفتگي ماه که در نهمين خانه از “مکان‌هاي بسيار دور” شما قرار دارد  بر اهداف بلند مدت تان تمرکز کنيد و ذهنيت خود را تغيير ندهيد.


فال دی

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین دی ماه

امروز ممکن است براي تصميم گيري در مسائل مالي دچار شک و ترديد باشيد و دوست نداريد که از کسي درخواست کمک  کنيد. نگران نباشيد؛ ديگران نمي‌توانند موقعيت شما را از چنگ تان درآورند و هنوز با شما به عنوان کسي که چيزي را گم کرده است رفتار مي‌کنند. در دام کسي نيفتيد و اجازه ندهيد شخص ديگري پول شما را اداره کند. بهترين کار اين است که خودتان اين مسئوليت را بر عهده بگيريد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین بهمن ماه

گرفتگي کامل ماه امروز درست برخلاف خورشيد در نشان شماست و به شما يادآوري مي‌کند که بين کاري که لازم است براي خودتان انجام دهيد و انتظاراتي که ديگران از شما دارند تعادل ايجاد کنيد. ممکن است احساس کنيد چنانچه الان روي کسي را زمين بيندازيد احساس پريشاني به شما دست مي‌دهد ولي در عين حال فکر مي‌کنيد  که انتظارات آنها كاملا غير واقعي است. دقيق گوش دادن به اينکه آنها دقيقا چه مي‌خواهند ايده بسيار خوبي به نظر مي‌رسد؛ اما به معني اين نيست که شما بايدهجوم ببريد و هر کاري که از دست تان بر آمد را براي ديگران  انجام دهيد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 21 بهمن 1399 برای متولدین اسفند ماه

به جاي اينکه از کاري که بايد همين الان انجام دهيد ناراحت و عصبي شويد و شروع به غرولند کنيد سعي کنيد آن را به عنوان يک بازي ببينيد. اگر شما زمان خوبي داشته باشيد بيشتر مشتاق مي‌شويد که بهره وري خود را بالا ببريد. اما سعي نکنيد تا از روبرو شدن با پي آمدهاي واقعي که امروز نمايان مي‌شوند اجتناب کنيد. به خاطر اينكه  گرفتگي ماه در ششمين خانه “جزييات زندگي” شما اتفاق افتاده است. يک چيز بي اهميت مي‌تواند تاثير مهمي روي بقيه مسائلي بگذارد که شما قبلا در کار خود براي دسترسي به موفقيت انجام داده بوديد.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.5 / 5. تعداد آرا : 63

هنوز کسی رای نداده...