خانه » فال روزانه 17 بهمن 1399

فال روزانه

فال روزانه 17 بهمن 1399

فال روزانه
4.5
(64)

فال روزانه آنلاین 17 بهمن 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین فروردین ماه

ممكن است در ذهن تان شما يك پرنده آزاد باشيد، اما كارهاي روتين و روزمره فرصت كمي‌در اختيار شما قرار ميدهد تا مجالي براي خيال بافي داشته باشيد. شما راحت مي‌توانيد راه حل رهايي از اين موقعيت دشوار و پيچيده را بيابيد. ممكن است كمي‌پيچيده باشد؛ به هر حال، اولين قدم هميشه دشوار است. شما هميشه كارهايتان را استادانه و ماهرانه آغاز مي‌كرديد، و آشفتگي موقعيت كنوني كه در آن قرار داريد، شما را كمي‌نااميد كرده است. خود را بابت اينكه نتوانستيد امروز از احساسات تان پيروي كنيد، سرزنش نكنيد. اما حالا كافي است بهترين كاري كه در توان تان است را انجام دهيد.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

ممكن است امروز احساس كنيد كه از جانب كسي چشم مي‌خوريد چرا كه سياره حاكم شما ونوس شما را با شخصي آشنا مي‌كند كه باعث ميشود شما عصبي شده و احساس پريشاني كنيد. مواجه شدن با افكار و ترس‌هايتان مي‌تواند راه خوبي باشد تا شما دريابيد كه چه چيزهايي در شما احساس امنيت و رضايت ايجاد مي‌كنند. شايد اين كار اكنون كمي‌سخت باشد،‌ اما تغييراتي كه درست در جلوي روي شما درحال ايجاد شدن هستند، باعث مي‌شوند تا شما بتوانيد به اهداف بلند مدت خود دست يابيد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین خرداد ماه

ممكن است امروز احساسات شما باعث شوند كه كمي‌از حالت طبيعي خود خارج شويد. در اين حالت شما به سختي مي‌توانيد تشخيص دهيد كه بايد چه كار بكنيد و اصلا چه كاري درست است؟! اما به يكباره شما آماده بيرون آمدن از اين حالت شده و مي‌توانيد با آنچه كه باعث شده بود تا شما دچار اين حالت شويد، فاصله بگيريد. ولي ناگهان لحظه‌اي بعد درمي‌يابيد كه كار كردن برايتان سخت شده و نمي‌توانيد تا همه كارها را بدرستي انجام دهيد. با وجود اينكه به نظر مي‌رسد بايد براي اين موقعيت براي تصميم گيري‌هايتان از قانون ” همه يا هيچ” استفاده كنيد، اما شايد بهتر باشد كه كمي‌بينديشيد و نقطه مياني را كه براي تان بهترين نتيجه را دارد اتخاذ كنيد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین تیر ماه

امروز به نظر مي‌رسد كمي‌آشفته هستيد و نمي‌توانيد از اعمال‌تان ، نتيجه مشخصي انتظار داشته باشيد. به همين خاطر سخت است كه ذهن تان سر و سامان دهيد. اگر فكر مي‌كنيد كه يكي از نزديكترين دوستان يا همكاران تان مانع كارهاي شماست، سعي كنيد به جاي اينكه عصبي شويد و مثل آسياب بادي دور خود بچرخيد علت را در رفتارها واكنش‌هاي خود جستجو كنيد. ظاهرا، موانع بسيار جدي و دشوار به نظر مي‌رسند، حتي اگر شما آنها را در ذهن تان ايجاد كرده باشيد و وجود خارجي نداشته باشند. سعي كنيد براي تغيير شرايط و محيط اطراف تان اول ذهن تان را تغيير دهيد!


فال مرداد

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین مرداد ماه

زندگي شماسخت تر از آن است كه دوست داريد، و هنوز راه ساده‌اي به ذهنم نمي‌رسد تا براي كاهش استرس‌هاي دروني تان به شما پيشنهاد كنم. شما نيازهاي اساسي داريد كه مستلزم اين است كه روش‌هاي مشخصي را براي زندگي خود اتخاذ كنيد،‌ در عين حال قلب تان چيزي بيش از داشته‌هاي كنوني تان مي‌خواهد. اين آرزوهاي قشنگ را براي داشتن آينده‌اي بهتر از دست ندهيد، حتي اگر نمي‌دانيد چگونه به آنها دست يابيد. بهترين كار كه مي‌توانيد براي داشتن آينده‌اي بهتر انجام دهيد اين است كه محكم و استوار پاي آرزوها و ايده آل‌هايتان بايستيد و مطمئن باشيد در نهايت به آنها دست مي‌يابيد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین شهریور ماه

شما مي‌خواهيد در كارتان موفق شويد، اما امروز آن صبر و حوصله‌اي كه بايد در انجام كارها داشته باشيد را نداريد. اگر حواس پرتي و آشفتگي در كارتان نداشته باشيد موفق خواهيد شد و حالا كه آنها را در اختيار نداريد، نااميد شده‌ايد. متاسفانه، نزديكان تان به نظر مي‌رسد آنقدر كه بايد، به محيط اطراف شان توجهي ندارند. شايد بهتر باشد كه براي خودتان حدو و مرزي تعيين كنيد يا اينكه براي اثبات درستي و حقانيت خودتان رابطه‌اي را پايان ببخشيد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین مهر ماه

ممكن است امروز احساس گيجي پريشاني كنيد، به خاطراينكه فكرمي‌كنيد قدرت خلاقيت شما امروز ناپديد شده است. كارهاي تكراري و روتين شما امروز معكوس شده است،‌ و باعث مي‌شوند كه نتوانيد براحتي روي دنبال كردن روياهايتان تمركز كنيد. بخاطر اينكه نمي‌توانيد كارهاي معجزه بخش انجام دهيد خود را سرزنش نكنيد. شما بيش از آن كه حتي فكرش را هم بكنيد لايق با استعداد هستيد. اماچيزي كه شما نداريد و محتاج آن هستيد ، اين است كه بايد براي رسيدن به اهدافي كه در نظر داريد صبر و شكيبايي داشته باشيد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین آبان ماه

امروز نياز داريد تكليف تان را با خودتان مشخص كنيد كه آيا با خودتان روراست باشيد يا اينكه وجهه ظاهري و اجتماعي خود را حفظ كنيد. تصميمات و افكار اخير شما به آن ميزان كه به نظر مي‌رسد مهم نيستند، به خاطر اينكه آنها قسمتي از يك پيشرفت بلند مدت هستند كه ساختار روابط كنوني شما را دوباره تعريف مي‌كنند. به ياد داشته باشيد كه ونوس جذاب با سياره حاكم شما پلوتون در اتصال هستند، احساسات شما را تشديد مي‌كنند همچنانكه حد و مرز بين دوستي و عشق رمانتيك شما را امتحان مي‌كنند.


فال آذر

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین آذر ماه

امروز به نظر مي‌رسد شخصي به طرز غير قابل تحملي شما را آزرده خاطر مي‌كند و بي هيچ دليل مشخصي با شما مخالفت مي‌كند كه اين كار باعث بوجودآمدن لحظات سختي براي شما مي‌شود. اما احتمالا ماجرا بيش از چيزهايي است كه چشم شما آن ها را مي‌بينند. ممكن است ديگران آن نااميدي و يأسي كه شما از خودتان بابت حل و فصل استرس‌هاي دروني تان داريد به خود شما منعكس كنند. زمانيكه شما مي‌بينيد كه وظايفي كه در خانه يا محل كارتان داريد، تلاش مي‌كنيد تا انجام دهيد.


فال دی

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین دی ماه

ممكن است امروز روز ترقي و پيشرفت شما نباشد، مخصوصا اگر شخصي از نزديكان تان چيزي از شما بخواهد كه شما قادر نباشيد درخواست او را انجام دهيد. اين تقاضاها ممكن است به خاطر وابستگي شخصيتي كه شماداريد يك درگيري شديد ايجاد كند كه هيچ برنده‌اي هم نداشته باشد. به جاي اينكه تلاش كنيد تا يك موقعيت حل نشدني را تعمير كنيد، قواعد بازي را عوض كنيد. تنها هدف واقعي كه شما نياز داريد اين است كه به سخناني كه ديگران مي‌گويند خوب گوش كنيد. استدلال‌هايتان را براي وقت ديگري نگاه داريد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین بهمن ماه

اهميت ندارد كه شما چقدر مي‌خواهيد چيزها را سرهم كنيد، الان نيازداريد كه به محدوديت‌هايي كه اخيرا جزيي از زندگي تان شده است آگاهي يابيد. اوضاع هميشه اينجور باقي نمي‌ماند، حتي اگر نتوانيد مسير واضحي براي رسيدن به موقعيت ايده آل تان را ببينيد. هر چه قدر اكنون شما سخت تر براي رسيدن به اهداف تان تلاش كنيد، ديرتر به آن مي‌رسيد. ظاهرا، اگر دست از چسبيدن به آينده بكشيد، مطمئن باشيد كه زودتر به هدف تان نائل مي‌شويد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 17 بهمن 1399 برای متولدین اسفند ماه

امروز بسيار براي‌تان سخت است كه بخواهيد درس جديدي فرا بگيريد، چرا كه شما سركش تر از هميشه هستيد. اگر شخصي با پاسخ‌هاي جديدي ظاهر شود، شما سعي مي‌كنيد كه اعتبار او را زير سئوال ببريد و در او تعارض ايجاد كنيد. شناختن نقش خود در كشمكش اخير، قدرتي به شما مي‌دهد تا مخالفت كنيد، حتي اگر نتوانيد آن را بيان كنيد. زمانيكه شما بفهميد كه مجبور نيستيد تا درگيرهاي دروني تان را به ديگران نسبت دهيد، روابط و شرايط تان راحت‌تر اداره مي‌شوند.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.5 / 5. تعداد آرا : 64

هنوز کسی رای نداده...