خانه » فال روزانه 16 اسفند 1399

فال روزانه

فال روزانه 16 اسفند 1399

فال روزانه
4.5
(63)

فال روزانه آنلاین 16 اسفند 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین فروردین ماه

شما امروز مستقيما تحت تاثير بازگشت ونوس کامياب هستيد چرا که اين سياره شروع به بازگشت به نشان شما مي کند. اين وضعيت ممکن است در طول اين هفته به شما فرصتي دوباره دهد که يک رابطه کاري موفق را آغاز کنيد. اما حالا احتمال دارد که احساس پريشاني کنيد به خاطر اينکه يک فرآيند شايسته  و موفق را انجام نداده ايد. به خاطر اينکه هر چيزي را عملي کنيد سخت کار نکنيد. بزودي همه چيز مشخص خواهد شد.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

امروز زماني را به اين اختصاص دهيد که کمي در ضمير ناخودآگاه خود گردش کنيد. ممکن است نامه يکي از دوستان تان را کشف کنيد يا اينکه تصويري از سال هاي جواني خود پيدا کنيد و بدين ترتيب برانگيخته مي شويد که تاريخچه شخصي خود را زير و رو کنيد. اگر چه کارهاي زيادي در محل کار خود داريد اما كار زياد شما باعث نمي شود که نتوانيد گذشته خود را بازسازي کنيد. پس براي اين سفر دروني هجوم نبريد؛ زماني را به خود اختصاص دهيد و درباره چيزي که بيشترين اهميت را براي تان دارد چيزي ياد بگيريد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین خرداد ماه

ممکن است نخواهيد زياد درباره خودتان صحبت کنيد و آنچه که امروز نياز داريد اين است که احساسات و عواطف خود را در صندوقچه خاطرات خود حفظ کنيد. ممکن است از اين بترسيد که به شدت با رفيقان خود صحبت کنيد مخصوصا اگر فکر کنيد که آنها متوجه انگيزه هاي دروني شما نمي شوند. براي دفاع آماده باشيد؛ اگر زياد صحبت نکنيد بعدها نيز زمانيکه دوستان تان از شما سئوالي پرسيدند که شما نخواستيد درباره آن پاسخي بدهيد مجبور نيستيد براي آن توجيهي بياوريد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین تیر ماه

با وجود اينکه شما بدرستي مي خواهيد که امروز خودجوش و خودانگيخته باشيد اما از اين مي ترسيد که ديگران اعمال شما را مورد نقد و نکوهش قرار دهند. ممکن است احساس کنيد اخيرا از نظر عاطفي سرگردان شده ايد وحتي اگر شما بسيار کم صحبت کنيد مثل اينكه هر كسي مي داند که شما چه مي خواهيد. ممکن است آسيب پذيري شما باعث آزار تان شود براي اينکه هر چه که مي گوييد و انجام مي دهيد را مانند يک آيينه نشان مي دهد. تمرين کردن خوباوري بدون قيد و شرط راهي است که ترس شما را از واکنش هاي ديگران از بين مي برد.


فال مرداد

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین مرداد ماه

شما دنيايي از احساسات داريد که کاملا از نظرها غايب است و امروز احتمالا مي خواهيد که اين راه را براي خودتان نگاه داريد چرا که باعث مي شود همه چيز خيلي راحتتر به نظر برسد.. ممکن است فکر کنيد که بتازگي در معرض توجه قرار گرفته ايد و فقط مي خواهيد که براي مدتي از ستاره مجلس بودن صرف نظر کنيد. از اين زمان براي جمع آوري احساسات تان استفاده کنيد و انرژي تان را شارژ کنيد براي اينکه دوباره آن را براي انجام دادن کارهاي حساسي در طي روزهاي آينده نياز خواهيد داشت.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین شهریور ماه

شما مي توانيد درباره چيزهايي که مي خواهيد سخت گير باشيد و فرصت خود را به خاطر يک تجربه جديد از دست بدهيد حتي اگر دقيقا با تصويري از ايده هايي که در ذهن تان داريد منطبق نباشد. ممکن است از يک رابطه يا يک فرصت سرمايه گذاري عقب نشيني کنيد به خاطر اينکه آنها دقيقا با انتظارات شما هم خواني ندارند. اما بسرعت قضاوت نکنيد. هر چيز مهمي ارزش صبر کردن را دارد. بنابراين قبل از اينکه پاسخ نهايي خود را صادر کنيد چند هفته اي صبر کنيد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین مهر ماه

باوجود اينکه تلاش‌هاي شما بيشتر از آن چيزي که فکر مي‌کرديد مؤثر واقع خواهند شد، اما زياد نمي‌توانيد به چشمان خود اعتماد کنيد! شما مي‌دانيد که چيز مهمي‌ را از دست داده ايد، ولي نمي‌توانيد دقيقاً بگوييد که آن چيز چيست. امروز سعي نکنيد به دنبال کشف رازها باشيد؛ فقط به سر کار برگرديد و تا جايي که امکان دارد سعي کنيد به خوبي از پس وظايفتان بربياييد.

متولدين آبان:شما مروز بر سر دوراهي قرار مي‌گيريد و خودتان فکر مي‌کنيد که مي‌توانيد به طور هم زمان هر دو را برگزينيد. اما مادامي‌ که شما آنچه که اتفاق مي‌افتد را به صورت چيزهاي مجزا و جدا از هم ببينيد، به راحتي نمي‌توانيد درموردشان تصميم بگيريد. حقيقت اين است که تا موقعي که فکر نکنيد مجبوريد يک راه يا راه ديگري را برگزينيد، مي‌توانيد حقايق زيادي را درک کنيد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین آبان ماه

شما مروز بر سر دوراهي قرار مي‌گيريد و خودتان فکر مي‌کنيد که مي‌توانيد به طور هم زمان هر دو را برگزينيد. اما مادامي‌ که شما آنچه که اتفاق مي‌افتد را به صورت چيزهاي مجزا و جدا از هم ببينيد، به راحتي نمي‌توانيد درموردشان تصميم بگيريد. حقيقت اين است که تا موقعي که فکر نکنيد مجبوريد يک راه يا راه ديگري را برگزينيد، مي‌توانيد حقايق زيادي را درک کنيد.


فال آذر

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین آذر ماه

امروز حتي اگر شروع کرده باشيد کارهايي که بايد انجام دهيد را شناخته و بررسي کنيد، ولي هر ساعت که مي‌گذرد بيشتر اطمينان خود را از دست مي‌دهيد. راه‌ها و امکانات ديگري جلوي راهتان سبز مي‌شوند که هر کدامشان هم مزايا و خوبي‌هاي خودشان را دارند. در نهايت شما بايد بهترين تصميم را بگيريد که اهدافتان را با اهداف کساني که با شما در ارتباطند پيوند دهيد. با خودخواهي کار کردن خود شما را نيز راضي نخواهد کرد، بنابراين نيازهاي همکاران خود را هم نيز در نظر بگيريد.


فال دی

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین دی ماه

امروز شما مجبوريد حتي به مسائل خيلي جزئي هم توجه کنيد، چرا که در غير اين صورت زندگيتان آشفته و بي‌نظم مي‌شود. اگر مهلتي براي کارهايتان در نظر گرفته شده خيلي مهم است که به آن اهميت بدهيد، براي اينکه عدم توجه شما به اين موضوع باعث مي‌شود افراد زير دستتان عمل شما را سوء تعبير کنند. هم اکنون نبايد با رئيس خود بحث کنيد، فقط بايد تا جايي که مي‌توانيد به نحو احسن وظايف خود را انجام دهيد


فال بهمن

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین بهمن ماه

شما مي توانيد امروز بسيار آسان گير و بي قيد باشيد چرا که يک دوست نزديک از قصد و نيت شما به اشتباه برداشت ديگري مي کند. شما اکنون زياد به هدف تان نزديک نيستيد اما اين ربطي به اين ندارد که شما زياد مراقب خودتان نيستيد. احساسات شما شديد است حتي اگر شما حس نکنيد که نياز داريد که موقعيتي را در يک مسير خاص راهنمايي کنيد. متاسفانه شخص غير قابل اعتمادي ممکن است كناره گيري  و انزواي شما را بد تعيبر کند و آن را نشانه اي از يک بي علاقگي به خود بداند. اين رفتار خود را ترک کنيد تا مطمئن شويد که ديگران بدانند شما چقدر احساساتي هستيد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 16 اسفند 1399 برای متولدین اسفند ماه

امروز ماه در نشان شماست اما شما احساس مي کنيد که به گل نشسته ايد؛   اين احساس شما از آنجا ناشي مي شود که قبلا درباره کاري قول داده بوديد و الان نمي دانيد در رابطه  با آن بايد چکار کنيد و به اين خاطر احساس پريشاني مي کنيد. خوشبختانه شما اميدتان را از دست نمي دهيد براي اينکه رفتار و حالت مثبت داشتن مي تواند شما را به هدف تان رهنمون کند. موفقيت از آن شماست اگر بتوانيد بر باورهاي محدود کننده خود غلبه کنيد.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.5 / 5. تعداد آرا : 63

هنوز کسی رای نداده...