خانه » فال روزانه 14 اسفند 1399

فال روزانه

فال روزانه 14 اسفند 1399

فال روزانه
4.5
(63)

فال روزانه آنلاین 14 اسفند 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین فروردین ماه

امروز اگر کسي بتواند شخص ديگري را خراب کرده و به منجلاب بکشاند، آن شخص شما خواهيد بود!! اما شما از کسي پول قرض نگيريد، چرا که براي چيزهايي که تا بحال دريافت کرده‌ايد بايد سخت تلاش کنيد. در برابر گرفتن هر نوع کمک و حمايت مالي مقاومت کنيد. با پول قرض کردن حتي اگر الان کارتان راراحت کنيد، ولي بعدها بايد بسيار تلاش کنيد تا اوضاع به حالت اول برگردد.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

امروز سياره بختتان يعني ونوس، شما را در حاليکه به وسيله قدرت يک عشق عالي فريفته شده و يا حتي آزار ديده‌ايد، مي‌تواند دوباره با عشقتان پيوند دهد. ولي متاسفانه شما قادر نيستيد روياهايتان را به واقعيت تبديل کنيد، چرا که تمام اين روياها زاييده ذهن خيالپرداز بيش از اندازه فعالتان هستند. امروز اصلا نگران ابراز عشق نباشيد؛ الان فقط از خوشبختي‌ها ناپيداي زندگي تان لذت ببريد!


فال خرداد

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین خرداد ماه

سياره بخت شما، يعني عطارد، امروز تبديل به يکي از سياره‌هاي مرموز شده است و شما را با جهان‌هاي موازي و هم رديف مرتبط مي‌کند. امروز در مورد بيگانه‌ها و يا راهنماهايي که شما را به هيجان مي‌آورند صحبت نکنيد؛ فقط بايد بفهميد که چه کساني حاضرند براي ملحق شدن و کمک کردن به شما همراه شوند. به ياد داشته باشيد که اگر براي يادگرفتن علم و دانش بيش از اندازه تلاش کنيد، تجزيه و تحليل کردن تان مي‌تواند ذهن شما را به روي ابعاد دروني و معنوي جهان ببندد. شما الان نبايد هيچ کار خاصي انجام دهيد، فقط بايد اعتراف کنيد که امکان وقوع بعضي از چيزها را واقعا نمي‌فهميد!


فال تیر

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین تیر ماه

شما امروز به خاطر اينکه بتوانيد خودتان را براي فردا که ماه به نشانه تان باز مي‌گردد آماده کنيد، بايد کارهاي خيلي زيادي انجام دهيد. اگرچه کار شما به راحتي روي غلطک مي‌افتد، اما شايد در طول کار با موانع متعددي نيز روبرو شويد. با چيزهايي که جلوي راهتان را گرفته‌اند نجنگيد؛ در عوض نگاه کنيد و ببينيد که نشانه‌ها بهتان چه مي‌گويند! اگر شما از اين نشانه‌ها درس بگيريد، بهتان اجازه داده مي‌شود که به مرحله بعدي پا بگذاريد!


فال مرداد

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین مرداد ماه

امروز شما با اطمينان و اعتماد به نفس بيشتري با مردم برخورد مي‌کنيد. باوجود اينکه شما به خاطر ظاهر سرسختانه خود برجسته و مورد توجه شده‌ايد، وقتي که حقايق واقعي بهتان گفته مي‌شود، آماده ايد که فکر خود را تغيير دهيد. اما خوش بيني شما مي‌تواند مانع و عامل باز دارنده اي براي افراد ديگر باشد و آنها از سهيم کردن شما در افکارشان پشيمان شوند. پس آگاهانه راه خود را هموار کنيد تا بتوانيد جايي براي ايجاد گفتگوهاي واقعي و اگاهانه ايجاد کنيد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین شهریور ماه

امروز حتي بهترين برنامه‌ها هم ممکن است به سرانجام نرسند، با نگران شدن به خاطر اتفاقات روي داده انرژي تان را تلف نکنيد. درعوض روي چيزي که الان داريد تمرکز کنيد. شما ايده‌اي در سر داشتيد که به روشي که شما در نظر داشتيد عمل نکرده و ممکن است خطرات و ريسک‌هايي براي آن وجود داشته باشد. بزرگترين قدرت و توانايي شما انعطاف پذيري تان است، در حاليکه به رويدادهاي اخير واکنش نشان مي‌دهيد، شما حتي راه‌هاي بهتري را براي رسيدن به اهدافتان پيدا خواهيد کرد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین مهر ماه

امروز شايد تعداد رابطه‌هاي شما بيشتر شود، چرا که ونوس يعني سياره فرمانرواي شما پيام‌هايتان را از ميان سياره و عوامل بيگانه و خارجي مي‌گذراند. اما باوجود ونوس دوست داشتني در هفتمين خانه تان يعني خانه دوست و شريک و عطارد در هفتمين خانه تان يعني خانه -ابراز وجود کردن- صحبت‌هاي عاشقانه و رمانتيک شما مي‌تواند با يک فرد خاص به طور عميقي ارتباط برقرار کند. نگران اين نباشيد که افراد ديگر چه فکر مي‌کنند، انچه در قلبتان داريد و فکر مي‌کنيد درست است را ابراز کنيد، ديگران هم مطمئنا متوجه خواهند شد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین آبان ماه

شما در عالم خيال دوست داريد با وجود تمام محدوديت‌ها و موانعي که جلوي راهتان قرار گرفته هم کارتان را خوب انجام دهيد. شما مي‌دانيد که عمل کردن به قوانين کار خيلي خوبي است، اما کنترل کردن آن از دست شما خارج شده است. شايد احساس مي‌کنيد که دست و پاي شما را بسته‌اند و مي‌خواهيد محدوديت‌هايتان را از بين ببريد. اما امروز سعي نکنيد زياد کار کنيد، وگرنه موقعيتي را خراب خواهيد کرد که در واقع آنقدرها هم که شما فکر مي‌کرديد بد نبوده است.


فال آذر

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین آذر ماه

شما امروز در حاليکه از يک کار به سراغ کار بعدي مي‌رويد بدون اينکه لزومي در اين ببينيد که کاري را که شروع کرده‌ايد تمام کنيد، کمي‌احساس آشفتگي و پريشاني مي‌کنيد. اکنون شما دوست داريد هرکاري که شروع کرديد را تا آخر ادامه دهيد، اما خيلي راحت حواستان پرت مي‌شود! توجه کردن به روياهايتان هم اکنون مثمرثمرتر از تلاش براي ثابت کردن سازندگي تان است.


فال دی

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین دی ماه

امروز بهرام عصباني در امتداد و هم ترازي عجيبي قرار گرفته است و شما مي‌توانيد تضادها و تناقض‌هاي سياره بخت خود را حس کنيد. معمولا با وجود بهرام ادعا کردن و مدعي بودن کار سختي است، اما امروز اين سياره 180 درجه چرخيده است! درحاليکه نشانه شما را در مورد توانايي‌هايتان براي حل کردن مشکلات اخير به شک انداخته‌اند، شما هنوز مطمئن نيستيد که چگونه مي‌توانيد آنها را تفسير کنيد. استراحت کردن تضمين مي‌کند که به کمال رسيدن براي شما از هر فعاليت خاص ديگري مهم تر است. هرچيزيکه حس کرديد را بيان کنيد و مطمئن باشيد که اشنتباه نخواهيد کرد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین بهمن ماه

شايد فرصت اين را داشته باشيد که با روشي متفاوت نظر خود را ابراز کنيد، اما وقتي اين کار را شروع کنيد خودتان مي‌فهميد که از آنچه پيش بيني مي‌کرديد پيچيده تر است. باهمه اين احوال الان زمان عقب نشيني کردن نيست. شما شايد الان نتوانيد فوري تاثير کارهايي که کرده‌ايد را ببينيد، اما هرچه جلوتر برويد احساستان فرق خواهد کرد. انقدر اتفاقاتي که افتاده را تجزيه و تحليل نکنيد؛ براي اينکه واقعا لزومي‌ندارد همه جزئيات را بدانيد!!


فال اسفند

– فال روزانه در روز 14 اسفند 1399 برای متولدین اسفند ماه

شما امروز کارهاي خيلي زيادي پيش رو داريد و در عين حال لبخند لحظه‌اي از روي لبان‌تان محو نمي‌شود، اما افراد ديگر شايد زياد بهتان توجه نکنند! حتي اگر آنها از شما جواب سرراست و مستقيم بخواهند، شما با نرمي و انعطاف پذيري از اين تحقيق و کنکاش عقلي آنها سرباز مي‌زنيد. اما بايد کمي بيشتر حواستان را جمع کنيد، براي اينکه امکان دارد بعضي افراد چنان شاخک‌هاي حساسي داشته باشند! که حتي بدون اينکه بفهميد به فايل آدرسها و يا باکس ميلتان دسترسي پيدا کنند!! اگر واقعا نمي‌خواهيد که کسي به زندگي خصوصي تان سرک بکشد پس حفظ کردن حريم‌ها ايده عاقلانه‌اي است.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.5 / 5. تعداد آرا : 63

هنوز کسی رای نداده...