خانه » فال روزانه 13 فروردین 1399

فال روزانه

فال روزانه 13 فروردین 1399

فال روزانه
4.6
(57)

فال روزانه آنلاین 13 فروردین 1399

فال فروردین

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین فروردین ماه

مثل اينکه امروز پنهان کردن عصبانيت و خشم براي شما از ابراز کردن احساس واقعي تان راحت تر باشد. شايد مي ترسيد که وقتي شروع به حرف زدن کرديد ديگر نتوانيد جلوي خودتان را بگيريد! بنابراين ظاهرا اصلا حرف نزدن مطمئن تر است. متاسفانه اگر احساسات منفي نهفته در وجودتان تبديل به خشم و عصبانيت شود روزهاي آينده روابط و تعاملاتتان در محل کار پيچيده و بغرنج مي شود. بنابراين بهتر است بر ترسهايتان غلبه کرده و در مورد حقايق پنهاني وجودتان صحبت کنيد.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین اردیبهشت ماه

امروز خيال پردازي شما آنچنان از حقيقت دورتان مي کند که به راحتي نمي توانيد راه برگشت را پيدا کنيد!! اما در حاليکه به دنبال راه برگشت به جايگاه قبلي خود مي باشيد و فکرتان را  به کار مي اندازيد، سرسختي شما بهتان کمک مي کند. عجيب اينکه شما بزرگترين کيفر و مجازات براي خودتان هستيد! بنابراين هرکاري که لازم است را انجام دهيد تا از افکار و اعتقادات اشتباهتان که فکر مي کنيد خوب است بيرون بياييد. تا موقعي که از قرارگيري تان در مسير درست مطمئن نشده ايد، لازم است چندين بار مسير خود را عوض کنيد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین خرداد ماه

يکي از توانايي هاي شما اين است که وقتي تحت فشار هستيد نيز مي توانيد هوشمندي و زيرکي خود را حفظ کنيد و اين توانايي امروز نجاتتان مي دهد! اما شما بايد به هر قدمي که برمي داريد به دقت توجه کنيد تا هيچ اشتباهي ازتان سر نزند. کيوان سخت گير به سمت سياره بخت شما مي چرخد و يک بار و براي هميشه عدم توانايي شما در حل يک مشکل را نمايان مي سازد. و در عوض الان وظيفه شما اين است که بارها و بارها از زواياي مختلف به اين مشکل نگاه کنيد. منظور اين نيست که استراتژي هاي شما بيهوده و بي نتيجه است، بلکه الان مشکلات شما پيچيده تر از آن چيزي است که شما تصور مي کنيد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین تیر ماه

امروز دست خط شما روي ديوار خواناتر و خواناتر مي شود و شايد آنچه مي خوانيد را دوست نداشته باشيد! فشاري که بهتان اعمال مي شود بيشتر شده و مجبورتان مي کند در موقعيت دشواري قرار بگيريد. شما مي خواهيد با افکار خود آزاد و راحت باشيد، و حتي اگر عدم تمايل شما براي باز کردن سفره دلتان تبديل به شور و اشتياق شود باز شرايط جديد ايجاب مي کند سکوت اختيار کنيد. حتي اگر تصميم گرفته ايد استراتژي ثابت و مشخصي پيدا کنيد، وقتي که مشکلات از راه هاي مختلفي که انتظارش را نداريد تغيير مي کنند، شما نيز از عوض کردن افکارتان هراس نداشته باشيد.


فال مرداد

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین مرداد ماه

امروز روبرو شدن با يک آينه نقادانه چيزي است که کاملا بهش احتياج داريد تا تکاني به خود داده و از خودشيفتگي بيرون بياييد! حتي اگر فکر مي کنيد که مي دانيد چگونه بايد در برابر مشکلات اخير واکنش نشان دهيد، حالا شما کم کم در حال ديدن دنيا با ديدي جديدتر هستيد. برنامه هاي گذشته تان براي هماهنگ کردن شما با موقعيت جديدتان کافي نيستند. اگر در لحظه حال تمرکز داشته باشيد، قادر خواهيد شد که به آساني خودتان را با هرچيزي که سرنوشت برايتان تدارک ديده هماهنگ کنيد.


فال شهریور

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین شهریور ماه

امروز توجه کردن و اهميت دادن به احساسات افراد ديگر براي شما بيشتر ناراحت کننده است، چراکه هر زمان شما بااطمينان قصد و نيت خود را اعلام کنيد، واکنشهاي افراد ديگر مجبورتان مي کند حرفهايي که قبلا زده ايد را دوباره بازنگري کنيد. از سمت کيوان به سوي سياره بخت شما يعني عطارد استرس و نگراني وارد مي شود، بنابراين چسبيدن به برنامه تان براي شما تقريبا امري غير ممکن مي شود. اگرچه شما قادر هستيد انعطاف پذيري خود را حفظ کنيد، اما هنوز هم کنار آمدن با احساساتتان براي شما مشکل است. هر اتفاقي که روي مي دهد را انقدر شخصي نکنيد و به خودتان نگيريد.


فال مهر

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین مهر ماه

موجي قدرتمند از عدم اطمينان امروز شمارا  به طور کامل شسته و با خود مي برد! و شما مي فهميد که چند روز آينده سخت تر از آن چيزي است که فکر مي کرديد. اما حالا براي شما سخت است که جلوتر از چند روز آنيده را ببينيد و نهايي کردن برنامه هايتان امري غير ممکن است. متاسفانه امروز تمام توانايي هايتان تبديل به استرس و نگراني مي شود. اما از شما انتظار مي رود تا که تا موقعي که آبها از آسياب بيفتد فقط صبر کنيد و فعلا تصميم نهايي نگيريد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین آبان ماه

تازگيها بيش از پيش دوست داريد که با مجموعه مشکلات بيروني پيش رفته و همراه شويد، بخصوص اگر اين مشکلات خارج از کنترل شما باشند. اما حالا که واقعيت کم کم به ذهن شما رخنه مي کند نگراني اندک شما تبديل به نااميدي محض مي شود. متاسفانه اين شرايط از آنچه شما انتظار داريد بدتر است. و خوشبختانه به احتمال زياد شرايط آنقدر که شما فکر مي کرديد بد نيست! پس قدمهايي حساب شده برداريد تا بتوانيد دوباره در مسير درست قرار بگيريد. اما حساسيت بيش از اندازه نداشته باشيد، وگرنه اوضاع از ايني که هست بدتر مي شود.


فال آذر

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین آذر ماه

شما براي عنوان کردن آنچه که در ذهنتان داريد خيلي عجله داريد! اما تمايل خيلي شديد شما مي تواند بدين معني باشد که بعدها شما مجبور مي شويد مسير رفته را بازگرديد. منظور ما اين نيست که شما در تجزيه و تحليل کردن اتفاقات اشتباه عمل مي کنيد؛ بلکه شرايط و موقعيت دائم در حال تغيير و نوسان است و شما مي توانيد خيلي زودتر از موقع قدرت تصميم گيري خود را به دست آوريد. متاسفانه شما حتي اگر بدانيد عکس العمل نشان ندادن و ابراز نکردن حرف دلتان ايده خيلي خوبي است، باز هم انجام دادن اين کار اگر غيرممکن نباشد، برايتان خيلي سخت خواهد بود. خوشبختانه شما بعدها فرصت اين را داريد که دوباره تصميمتان را ارزيابي کرده و اگر لازم شد آن را عوض کنيد.


فال دی

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین دی ماه

شما امروز نمي توانيد در مورد دروني ترين نيازهايتان تصميم گيري کنيد و داشتن تصوير واضحي از احساساتتان برايتان به راحتي امکان پذير نيست. عدم تمايل افراد ديگر براي کمک کردن به شما ممکن است شرايط را خيلي بدتر کند. مواظب باشيد که اشتباه نکنيد؛  شرايط مبازه و جنگ فراهم شده است و در اين کشمکش هيچ برنده اي وجود نخواهد داشت. اگر گفتگو و مباحثه آزاد و رک و راستي را آغاز کنيد کار خيلي عاقلانه اي انجام داده ايد، اما اطمينان حاصل کنيد که طرف مقابلتان نيز با شما همکاري مي کند، وگرنه اين کار هيچ فايده اي ندارد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین بهمن ماه

شما امروز بايد مرزي بين کند و کاو کردن در احساسات جدي  و خوشحالي و پايکوبي کردن ايجاد کنيد. اما شايد اوضاع پيچيده تر شود، چرا که هر کدام از استراتژي هاي شما در جايگاه خودش برايتان مفيد نخواهد بود. پس شما بايد هر دو کار را انجام دهيد! مشکل اينجاست که هر نوع رفتاري ظاهرا رفتار ديگر را در برنمي گيرد. با همه اين احوال شما حتما بايد از اين شرايط درس جديدي بگيريد. حتي اگر لازم شد که به عقب برگشته و اطلاعات بيشتري که نياز است را جمع کنيد.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 13 فروردین 1399 برای متولدین اسفند ماه

امروز در شريک کردن ديگران در احساساتتان چه احساس راحتي بکنيد چه نکنيد، نسبت به هميشه آنها را جدي تر گرفته ايد. شما زياد دوست نداريد به ديگران بگوييد چه دوست داريد، براي اينکه آنها براي شنيدن تمام خواسته هاي شما آمادگي کامل ندارند. يادتان باشد که اين روزها شايد برنامه هاي يک نفر ديگر از برنامه هاي شما مهم تر باشد. پس حالا تمرکز کردن روي نيازهاي افراد ديگر تبديل به مشغوليت جديد شما مي شود.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 4.6 / 5. تعداد آرا : 57

هنوز کسی رای نداده...