خانه » فال روزانه 12 اسفند 1398

فال روزانه

فال روزانه 12 اسفند 1398

فال روزانه
3
(4)

فال روزانه آنلاین 12 اسفند 1398

فال فروردین

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین فروردین ماه

شما امروز وقتي کارهايتان را تمام کرديد نمي‌توانيد به راحتي وقت‌تان را براي تفريح کردن با دوستانتان تنظيم کنيد. شما هنوز وظايفي داريد که حتي شايد وقتي ليست کارهاي روزانه تان را چک کنيد آنها را حس نکنيد. همانطور که احساس گناه گردن به جز تلف کردن وقتتان هيچ کار ديگري نمي‌کند، دفاع کردن از خودتان در برابر ديگران نيز اينگونه است. فقط تا جايي که در توانتان هست کارهايتان را انجام دهيد و بعد هر نگراني که مانع لذت بردن از زمان حال مي‌شود را از فکرتان بيرون کنيد.


فال اردیبهشت

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین اردیبهشت ماه

امروز اختصاص دادن زماني براي استراحت کردن امري حياتي براي شما به حساب مي‌آيد، وگرنه ديگر فرصتي براي تفريح کردن نصيبتان نمي‌شود. اما حتي اگر خودتان هم متوجه بشويد که چه راهي را بايد انتخاب کنيد، شايد اتفاقي رخ دهد که مجبور شويد برنامه تان را تغيير دهيد. با اين حال نبايد به خاطر چيزهاي بديهي بجنگيد؛ پس عاقلانه تر اين است که انرژي تان را براي چيزهاي مهم تر ذخيره کنيد.


فال خرداد

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین خرداد ماه

شما در حاليکه تمام مسئوليت‌هاي خانواده و کارهاي خانه را تقبل کرده‌ايد، مي‌خواهيد فرد مسئوليت پذيري باشيد، اما هروقت که مي‌خواهيد کمي تفريح کنيد اولويت‌هايتان نيز به سرعت تغيير مي‌کند! مهم نيست که چقدر تلاش مي‌کنيد، قادر نخواهيد بود از زير بار مسئوليت‌هايتان فرار کرده و به شادي و پايکوبي مشغول شويد!! به دنبال شکار يک لحظه خوب و مناسب گشتن فقط نااميدي تان را بيشتر مي‌کند؛ پس خم به ابرو نياورده و هر کاري که ازتان انتظار مي‌رود را انجام دهيد.


فال تیر

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین تیر ماه

امروز شايد يک نفر ازتا درخواست پول کند يا بخواهد که کاري برايش انجام دهيد. باوجود اينکه شما نمي‌توانيد بهش جواب منفي بدهيد، ولي اگر خودتان برنامه‌هاي ديگري داشته باشيد عصباني خواهيد شد. و اگر قادر نباشيد که برنامه‌هايتان را کنسل کنيد، اوضاع پيچيده تر شده و عصباني تر خواهيد شد! البته خيلي خوب است که براي خودتان مرزها و محدوده‌هاي را مشخص کنيد، ولي در مورد اين مشکل اخير اين استراتژي کارساز نخواهد بود. به هر حال شما ناچاريد هم بهترين کار را انجام دهيد و هم راهي را پيدا کنيد که اين فرد را خوشحال نگه داريد!!


فال مرداد

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین مرداد ماه

الان برايتان خيلي سخت است که خودتان باشيد!! به خصوص اگر با مشکلات مالي دست به گريبان باشيد. اگر هم کسي ازتان بخواهد که مشکلي را رفع کنيد، اوضاع بدتر خواهد شد. اگرهم قدبازي دربياوريد و هيچ کاري انجام ندهيد خودتان عصباني خواهيد شد! متاسفانه اين بدترين تاکتيکي است که ممکن است اتخاذ کنيد. حتي اگر احاساس نااميدي کرديد ولي تسيلم نشويد. اگرچه شما منتظر هستيد همه چيز حاضر و آماده برايتان مهيا شود، اما انجام دادن کارهايي که ازشان لذت مي‌بريد درهاي خوشبختي زندگي را برويتان مي‌گشايد!


فال شهریور

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین شهریور ماه

شما از انجام دادن کارهايي که وظيفه افراد ديگر است خسته شده ايد. شما حتي بعضي وقت‌ها فکر مي‌کنيد که تنها کسي هستيد که به قول‌هايي که داده عمل مي‌کند! اما امروز نبايد به سرعت در صدد رفع اشتباهات افراد دير بربياييد، چراکه شما به خاطر وسواس و اشتياقي که براي رسيدن به کمال و ارضا کردن احساس کمال طلبانه خود داريد به آنها اجازه دست به عمل زدن نمي‌دهيد. درعوض بايد به اندازه کافي انعطاف پذير باشيد که بتوانيد کمک و همکاري افراد ديگر را قبول کنيد. يادتان باشيد که هيچ انساني کامل و بدون عيب نيست.


فال مهر

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین مهر ماه

بودن در کنار يک فرد فريب‌کار و دغلکار اصلا چيز جالبي نيست، اما شما امروز مجبور مي‌شويد که تمام روز را با چنين فردي باشيد!! شما از بودن با افراد کله شق که به زور شما را وادار مي‌کنند کارهايي که دوست نداريد را انجام دهيد اصلا خوشتان نمي‌آيد. ولي شايد مجبور شويد که فردي که زياد هم آدم درستکاري نيست را تحمل کنيد! خوشبختانه اگر از نقشه هاي خاص خود جدا نيفتيد، با مهارت‌هاي ديپلماتيک خود مي‌توانيد اوضاع را بهتر کنيد.


فال آبان

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین آبان ماه

شما چند روزي است که به مشکل پيچيده‌اي برخورده‌ايد و ظاهرا هم تا امروز راه حل ساده‌اي به ذهتان نرسيده است. شما حتي اگر از نظر زمان و يا مکان از خانه و خانواده تان دور باشيد، اما هنوز هم از يک مشکل قديمي خانوادگي اذيت مي‌شويد. اما حالا هيچ چيزي به طور کامل اين مشکل را حل نمي‌کند و هرقدر که بيشتر به خودتان فشار بياوريد اوضاع پيچيده تر مي‌شود. پس به زور سعي نکنيد کاري را انجام ندهيد وگرنه واقعا مايوس خواهيد شد.


فال آذر

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین آذر ماه

امروز شما حتما بايد براي تفريح کردن از منزل خارج شويد، اما ممکن است با مشکلي هم روبرو شويد. شايد يک نفر با شما همراه شود و بخواهد راهنمايتان باشد، اما شما ترجيح مي‌دهيد به روش خودتان هر کاري را انجام دهيد. اما نياز مبرم شما به ماجرايي جويي شايد راه موثري براي دوري کردن از خطرات احتمالي عدم پذيرش دعوت دوست صميمي‌تان نباشد. ولي شما بايد به جاي فرار کردن از ناراحتي‌هاي احساسي با آنها روبرو شويد.


فال دی

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین دی ماه

درحاليکه شما در زندگي تان يشرفت مي‌کنيد، سياره بخت شما يعني کيوان نيز دست به کار شده و نمي‌گذارد تمرکزتان را از دست بدهيد! کيوان وقتي که بهتان نشان مي‌دهد چگونه از انجام دادن کارهاي احمقانه دوري کنيد دوستتان مي‌شود!! با اين حال امروز بهرام مدعي شما را تشويق مي‌کند که ريسک کنيد. هرقدر که تلاش کنيد به عمق اين مشکل برويد، مشکلتان پيچيده تر مي‌شود. حتي اگر به خودتان هم اطمينان داشته باشيد، وقتي که برنامه‌هايتان را عملي مي‌کنيد، شايد روش‌هايي که در ذهنتان داشتيد درست از آب درنيايد. اجازه دهيد اين نيازهاي گذري و سريع فرو بنشينند؛ شما بيشتر از آنچه فکر مي‌کرديد زمان داريد.


فال بهمن

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین بهمن ماه

شما امروز حتي اگر خيلي مشتاق و اميدوار هم باشيد باز هم بايد آرام و ساکت بمانيد. اما اين بدين معني است که که چيزي آموخته ايد که شما را از ميزان زمان و پولي که براي کامل کردن يک پروژه نياز داريد آگاه مي‌سازد. البته پيدا کردن راه حل آسان براي رويارويي با واقعيت‌ها امري غير ممکن است، اما بهتان توصيه مي‌کنيم که استراحت کردن موفقيت شما را در برابر مشکلات موقتي تضمين مي‌کند. متاسفانه امروز کارهاي سخت و زياد هيچ مشکلي از شما را دوا نمي‌کند! کليد موفقيت شما در سرسختي و مداومت در کار است.


فال اسفند

– فال روزانه در روز 12 اسفند 1398 برای متولدین اسفند ماه

امروز هيچ راه مستقيمي براي رسيدن به اهدافتان وجود ندارد، اما شما در حاليکه لحظه به لحظه به مقصد خود نزديکتر مي‌شويد، اين مشکل حتي ماهي برج اسفند را که عادت کرده به جلو و عقب شنا کند را مايوس نمي‌کند. شما حتي نياز نداريد از جايي که قرار است برويد اطلاع داشته باشيد! شما فقط بايد يک برنامه کلي داشته باشيد. عجيب‌تر از همه اينکه در جستجوي يک برنامه اصلي و خاص بودن فط شما را به عقب برمي‌گرداند. بدون اينکه افکار و شور اشتياق خود را تبديل به مشکل کنيد، آنها را به زبان بياوريد.


به این فال امتیاز بدید

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین 3 / 5. تعداد آرا : 4

هنوز کسی رای نداده...